Postscriptum

Mr. Brown’s var en anonym politisk blogg med ett vänsterperspektiv som var aktiv 2005-2008. Förutom att kommentera den svenska dagspolitiken var den specifikt inriktad på internationella politiska frågor, och inte minst utvecklingen i världen efter 9-11, men berörde också ämnen som makt, migration, kolonialism och rasism.

Jag som skrev och drev bloggen heter Jon Brunberg och är verksam som bildkonstnär, webbutvecklare, förläggare, skribent och utbildare. Jag är utbildad vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och ställer regelbundet ut i sverige och utomlands. Det är dock viktigt att påpeka att Mr. Brown’s inte var ett konstprojekt. Jag skulle snarare kalla bloggandet och alla de diskussioner det genererade för en grundutbildning i samtidens politiska frågor. Jag har skrivit mer om min tid som Mr. Brown här.

Sedan maj 2007 driver jag bloggen Makt som metafysik och mätbar enhet som skapades direkt för ett konstprojekt med samma namn, men senare döptes om till Brunbergs, där mitt intresse för politik, filosofi och konst äntligen har kommit samman under ett enda textuellt tak.