Chinatown i Småland

Av alla de entrepenadstinna projekt som det småländska näringslivet lyckats frambringa så torde Kalmars nya Chinatown vara det mest aparta och samtidigt helt i linje med västs nya intresse för ostasien: från den gula faran till den gula medicinen. Jag pratar om det nya spektakulära byggnadsprojekt som är på gång på en stor tomt utanför Kalmar där ett kinesiskt grossistföretag beslutat att bygga ett huvudlager för kinesiska varor på väg till övriga Europa. Mina småländska vänner berättar om de förhållanden som omgärdar projektet och de rykten som förföljt det. Är denna deal med det kinesiska företaget måhånda bara en bluff? Enligt uppgift skall detta projekt vara det kinesiska företagets första inom grossist-branschen. Nu har visserligen det faktum att markarbetena påbörjats tagit udden av de ryktena, men det är ett så spektakulärt val av ort att skeptikerna förstås fått vatten på sin kvarn. Bara det att Kalmar vann budet i strid med en stad som Amsterdam! Det verkar också som om det här projektet kommer att involvera kinesiska arbetare som kommer att sätta upp de moduler för lagerbyggnader som förstås byggs i Kina och fraktas hit. Arbetarna skall visserligen bli garanterade svenska lönenivåer, något som knappast kan kontrolleras eftersom de aldrig kommer att komma in i det svenska skattesystemet, och sedan historien med de kinesiska kranmontörerna i Göteborg, där vissa arbetare lär ha fått så lite som fyra (4) kr i timmen, så kan man gott tänka sig att facket har sina ögon på det här projektet. Vad som kommer att bli ännu mer intressant är att Småland kanske får sitt första Chinatown i och med att bostäder också skall byggas för den hitskeppade arbetskraften. Allt snack om den gula faran verkar numera vara som bortblåst och snarare har Kinas överhettade ekonomi blivit den gula medicin som Europa begärligt suktar efter för att försöka behålla tillväxt och vinster. Blickarna vänds efter etthundra år av frånvaro åter mot öster, men denna gång har kanonbåtarna bytts ut mot containerfartyg. Som min sinofil till vän brukar hävda: inom tio år kommer kinesiska att vara ett vanligt språk i Europa. Vad som är mer intressant är att många tonåringar i dag tycks blicka mot öst, kanske framför allt mot Japan, snarare än mot USA. Det är en föraning om de förskjutningar i världsekonomin som långsamt är på väg.

Illegal migrations-turism i Mexio

Turism kan ta sig i princip vilka former som helst i dessa dagar. I den Mexikanska delstaten Hidalgo kan du numera för 150 pesos (ca 14 dollar) få pröva på att ta dig in illegalt i USA nattetid. Det är förstås bara en simulerat gränskorsande, men realism utlovas och trippen inkluderar människosmugglare, gränspolis, och hela kitet. Mexikanska ñañú-indianer står bakom projektet och erfarenhet finns: Luis Santiago Hernández, en av initiativtagarna har korsat gränsen fem gånger illegalt. För att skruva till det ännu mer så menar Hernández att ”projektet kan genererera jobb för samhället så att innevånarna inte behöver emigrera till USA”. Tja, varför inte? När får vi se Europeiska äventyrsturister ta sig i simulerade båtfärder från Senegal till Europas kuster i skrangliga träbåtar?

Uppsnappat i Milenio


Det kan vara både obekvämt och jobbigt att turista

Andra bloggar om: , , , , ,

Bolton, Baker och Buskens dilemma

John R Bolton hoppar som USA:s FN-ambassadör sedan det stått klart att det inte finns något mandat för honom i kongressen, den nye amerikanske försvarsministern, Robert Gates, säger enligt DN att kriget i Irak inte kan vinnas och kongressens rapport från The Iraq Study Group (ISG) förväntas enligt förhandsryktena inkludera både en rekommendation att fasa ut trupperna i Irak under 18 månader men också detta, om man får tro BBC:

It is also thought to back the idea of a regional conference on Iraq involving Syria and Iran, with whom Washington has refused to negotiate directly.

Jag blir tvungen att nypa mig i armen. Visst har samtal varit på tapeten förut, men om ISG föreslår något som ovan, så är det verkligen inte fy skam. Vad skall då herr Buske göra? Han kan inte gärna ställa sig upp och prata om Iran och Syrien i termer av ”the axis of evil” (ni kan hela propagandapaketet), och samtidigt försöka inleda förhandlingar med sagda stater. Det är som att gå in i en radioaffär, förolämpa butiksinnehavaren och hans mamma, spotta på honom och samtidigt tro att man ska få en extra rabatt på den pryl man åtrår.

Andra bloggar om: , , , , ,

Bloggutmaning nr 2: Politiska metoder

Syrrans senaste utmaning som hamnat på mitt ”dashboard” via Charlotte, och som handlar om politiska metoder, verkar till synes vara ganska enkel att ta sig an, men när jag börjar vrida och vända på frågorna så tycks de alla försvinna in i min relativisms dimma. Här är i alla fall svaren:

Inomparlamentariskt vs utomparlamentariskt arbete?

En av mina käpphästar är att den utomparalmentariska politiska sektorn måste bli större för att demokratin skall kunna fördjupas, och en av mina något utopiska teorier är att parlamentarismen utan det engagemanget kommer att gå i graven som demokratisk form inom kort. Ja, troligen är detta parlamentarismens sista århundrade som vi känner den. I nästa generation demokrati så kommer troligen gränsen mellan inom- och utomparlamentariskt arbete ha suddats ut. Om maktbärarna tillåter det. (Läs också Marcus svar)


Form vs innehåll?

En typ av konstruerad motsättning som inte låter sig göras utan att man är mycket snäv i sin definition om vad som är politik. Från en personlig horisont så måste jag säga att jag lägger mer krut på innehållet (politiska ideer och teori) än formen (organisering), men jag ser inte någon egentlig motsättning mellan de två. Visst kan organisering ske utan en idediskussion, och vice versa, men det blir lätt ett torftigt klimat om inte idéer kan testas i praktiken eller om en organisationsform inte har utrymme för en idédebatt. (se också Charlotte)


Civil olydnad vs laglydighet?

Dessa ständiga dikotymier! Om jag hade varit Derrida hade jag muttrat ”difference” mellan tänderna. Nå, tillåt mig att kila in mig mellan de två. Både Vänstra Stranden och Marcus har bra svar på frågan som jag vill hänvisa till, och i stället för att förorda det ena eller det andra så skulle jag vilja peka på det faktum att gränsen mellan lag och icke-lag inte är så tydlig som det kan verka. En författare som ställer begreppsparen på huvudet är Georgio Agamben i sin lilla skrift om ”undantagstillståndet”, och det bästa exemplet han levererar är att den Tyska grundlagen har en paragraf som påbjuder medborgarna att inte lyda lagen i en nödsituation. Med andra ord: en lagskriven lagolydighet. Obey that!

Icke-våld vs politiskt våld?

I min värld: icke-våld utan undantag. Som politisk metod det mest effektiva i längden. I den verkliga världen ser jag människans hela existens som byggd på våld och förtryck och den stora utmaningen i världen är att reversera den ordningen. Jag skulle med andra ord vilja lägga till en till kategori till ovanstående två: anti-våld.

Vass politisk sekt vs urvattnad massrörelse?

Med tanke på de obehagliga och mycket ”vassa” politiska sekter som orsakat så mycket lidande under det förra århundradet så undrar jag om jag inte föredrar den urvattnade massrörelsen. För övrigt tror jag att den stora politiska utmaningen under detta århundrade är att ”vässa” massrörelserna.

Separatistisk organisering eller inte?

Hrrm..Syrran får föra mitt ord i denna fråga.

Är din blogg en politiskt metod?

Är bloggande en politisk metod? Ja, självfallet, om man skriver bloggen i syfte att undersöka politiska ideer eller skapa opinion, eller förmedla politisk information. Så svaret är ja. Om det sedan är en effektiv politisk metod eller inte är en helt annan fråga

Andra bloggar om: , , ,