Bloggutmaning nr 2: Politiska metoder

Syrrans senaste utmaning som hamnat på mitt ”dashboard” via Charlotte, och som handlar om politiska metoder, verkar till synes vara ganska enkel att ta sig an, men när jag börjar vrida och vända på frågorna så tycks de alla försvinna in i min relativisms dimma. Här är i alla fall svaren:

Inomparlamentariskt vs utomparlamentariskt arbete?

En av mina käpphästar är att den utomparalmentariska politiska sektorn måste bli större för att demokratin skall kunna fördjupas, och en av mina något utopiska teorier är att parlamentarismen utan det engagemanget kommer att gå i graven som demokratisk form inom kort. Ja, troligen är detta parlamentarismens sista århundrade som vi känner den. I nästa generation demokrati så kommer troligen gränsen mellan inom- och utomparlamentariskt arbete ha suddats ut. Om maktbärarna tillåter det. (Läs också Marcus svar)


Form vs innehåll?

En typ av konstruerad motsättning som inte låter sig göras utan att man är mycket snäv i sin definition om vad som är politik. Från en personlig horisont så måste jag säga att jag lägger mer krut på innehållet (politiska ideer och teori) än formen (organisering), men jag ser inte någon egentlig motsättning mellan de två. Visst kan organisering ske utan en idediskussion, och vice versa, men det blir lätt ett torftigt klimat om inte idéer kan testas i praktiken eller om en organisationsform inte har utrymme för en idédebatt. (se också Charlotte)


Civil olydnad vs laglydighet?

Dessa ständiga dikotymier! Om jag hade varit Derrida hade jag muttrat ”difference” mellan tänderna. Nå, tillåt mig att kila in mig mellan de två. Både Vänstra Stranden och Marcus har bra svar på frågan som jag vill hänvisa till, och i stället för att förorda det ena eller det andra så skulle jag vilja peka på det faktum att gränsen mellan lag och icke-lag inte är så tydlig som det kan verka. En författare som ställer begreppsparen på huvudet är Georgio Agamben i sin lilla skrift om ”undantagstillståndet”, och det bästa exemplet han levererar är att den Tyska grundlagen har en paragraf som påbjuder medborgarna att inte lyda lagen i en nödsituation. Med andra ord: en lagskriven lagolydighet. Obey that!

Icke-våld vs politiskt våld?

I min värld: icke-våld utan undantag. Som politisk metod det mest effektiva i längden. I den verkliga världen ser jag människans hela existens som byggd på våld och förtryck och den stora utmaningen i världen är att reversera den ordningen. Jag skulle med andra ord vilja lägga till en till kategori till ovanstående två: anti-våld.

Vass politisk sekt vs urvattnad massrörelse?

Med tanke på de obehagliga och mycket ”vassa” politiska sekter som orsakat så mycket lidande under det förra århundradet så undrar jag om jag inte föredrar den urvattnade massrörelsen. För övrigt tror jag att den stora politiska utmaningen under detta århundrade är att ”vässa” massrörelserna.

Separatistisk organisering eller inte?

Hrrm..Syrran får föra mitt ord i denna fråga.

Är din blogg en politiskt metod?

Är bloggande en politisk metod? Ja, självfallet, om man skriver bloggen i syfte att undersöka politiska ideer eller skapa opinion, eller förmedla politisk information. Så svaret är ja. Om det sedan är en effektiv politisk metod eller inte är en helt annan fråga

Andra bloggar om: , , ,

8 reaktioner till “Bloggutmaning nr 2: Politiska metoder”

  1. Bra svar, intressant detta med den tyska grundlagen – något jag inte visste (fast jag borde vetat det med mitt intresse för detta land).
    Låt oss hoppas att du har rätt i att demokratin står inför utveckling snarare än avveckling…själv är jag lite bekymrad för att parlamentarismen tycks så lågt värderad av så många yngre människor. Men det kan ju vara en panikfantasi från min sida.
    Hur som helst, önskar att den där Syrran ville göra något med all denna tankeverksamhet hon har satt igång!

  2. Kanske man borde få syrran att samla ihop alla utmaningar. Vad skulle du be henne göra?

    kanske parlamentarismen som den ser ut i dag faktiskt inte passar de som är förstagångsväljare. jag har haft sådana diskussioner med folk som förespråkar direktdemokrati och de menar att unga människors illojalitet mot partisystemet kan komma att revolutionera det i grunden. om det blir mer eller mindre demokratiskt är i mitt tycke den viktiga frågan.

  3. vill bara påpeka att ”icke-våld” inte innebär pacifism eller passivitet utan snarare ”anti-våld” som du alldeles riktigt önskar. gott nytt år!

Kommentarer är stängda.