Dåligt informerat av Svensk media

WTF! Inte konstigt att Anonym postar sina långa uppmaningar till Svensk media att skärpa sig i mina kommentarer när det gäller rapporteringen om Bush-gängets skumraskaffärer. Klickade precis in på en sökning via min tracker och upptäcker att Mr Browns är den enda googleindexerade sidan på svenska som nämnt Brewster, Jennings and Associates. Det verkar som inte ens DN, SvD eller vänsterpressen har lyckats få ut namnet i sina onlineeditioner. Anmärkningsvärt.

Fråga: Vad är Brewster, Jennnings and Associates? Svar: det är den fejk-firma som CIA-agenten Valery Plame jobbade för när hon outades av NY Times. Företaget är en fasad skapad av CIA för att få tag på underrättelser om massförstörelsevapen m.m. Företaget har haft hundratals agenter anställda som verkat över hela världen. Officiellt har dessa agenter varit konsulter inom energisektorn vilket inneburit att de kunnat få tillgång till uppgifter om allt från oljeresurser till transaktioner med nukleärt material.

PS. När det gäller Anonyms anonyma postningar så kommer jag att ta bort dom framöver om de inte innehåller åtminstone ett nickname. DS.

Frågan om kalifatets eventuella återkomst

Jag måste säga att det blivit uppenbart för mig att mina kunskaper om den arabiska kultursfärens historia är bara alltför bristfälliga och skissartade. Vad säger jag till exempel om någon frågar mig vad jag anser om kalifatets eventuella återuppståndelse? Vad säger jag om någon hävdar att de islamistiska terroristerna är galna inte minst eftersom de vill återupprätta kalifatet? Tills för några dagar sedan skulle jag bara skaka på huvudet. Nu vet jag i alla fall lite mer.

Vad är då detta kalifat? Om jag förstått det hela rätt så skapades det som ett svar på frågan vem som skulle föra profeten Muhammeds lära vidare efter hans död. Profeten hade inte själv utnämnt någon efterträdare och den muslimska världen stod plötsligt utan ledning. Kalifatet instiftades för att föra Islams läror vidare och fungera som ett slags överhuvud för den mulimska världen eller gemenskapen: Ummah. Kalifen skulle därmed kunna jämföras med katolicismens påve.

Sedan den förste kalifen Abu Bakr tillsattes år 632 så har kalifatet fortsatt att bidra till att hålla ihop och utgöra ledningen för den muslimska världen. Kalifatets huvudstad har varierat beroende på kalifens hemvist och vilken region som haft störst politiskt och ekonomiskt inflytande vid varje specifik tidpunkt. Även om kalifatets makt minskade under Ottomanernas era så bevarades det i princip fram till det att det Ottomanska riket slutligen föll ihop 1924. Ottomanerna stred på axelmakternas sida i första världskriget och delades upp i intressesfärer efter 1918. Därav Britternas inflytande över Irak och Afghanistan, och därav dagens krig i Irak. Det är med andra ord inte länge sedan och även om kalifatet upphörde att existera så finns det uppenbarligen som en levande ide inom den radikala islamismen i dag.

Det är också därför som kalifatet dyker upp i den aktuella debatten. Vissa hävdar att Usama Bin Ladens yttersta mål är att återupprätta kalifatets makt och därigenom förena den muslimska världen igen till en ny stormakt. Det är också det yttersta mål som förenar hans anhängare världen över: i Tjejtjenien, Indonesien, Egypten, Iran och Irak. Inte nog med det. Även moderata muslimer torde vara medvetna om det enorma inflytande som kalifatet hade under en lång tidsperiod. Även om de inte är intresserade av att återinsätta ett kalifat av 1924 års modell så tycks det som om de intresserade av att behålla den muslimska sammanhållningen, Ummah. Den egyptiska ledaren Nassers pan-arabiska tanke skulle kanske kunna ses som ett försök att skapa ett slags moderniserat kalifat.

Att därför avfärda den muslimska världens drömmar om en enad arabisk nation under en stark ledare som galenskaper är att totalt underskatta Ummahs styrka. Att kräva att arabstaterna upprättar en typ av parlamentarisk demokrati som gör den helt kompatibel med europeisk standard är att be om motrörelser av den typ som skapade den Iranska revolutionen. Jag tror att underskattandet av Ummah är en stor del av USA och Storbritanniens felbedömning när det gäller motståndets kraft i Irak.

Om man är uppriktigt intresserad av att uppmuntra framväxandet av liberala, demokratiska instiutioner i mellanöstern bör man ta en helt annan väg än att använda brute force. Tvärtom är det uppenbart att den amerikanska politiken uppmuntrar antidemokratiska krafter i mellanöstern. USA:s problem är helt uppenbart att man inte vågar ta minsta lilla steg som skulle kunna uppfattas som en eftergift men i längden innebär det att USA faktiskt förlorar både ekonomiskt och maktmässigt även om det kortsiktigt verkar som motsatsen.

En annan syn på dagens situation i mellanöstern är att radikala krafter i den muslimska världen nu genomför det uppror mot segrarmakterna i första världskriget som nazisterna fann stort stöd för på 1930-talet. Här finns med andra ord en stor möjlighet att undvika att upprepa det misstag som ledde fram till andra världskriget. Jag förstår varför USA inte vågar ta steget och genomföra en ”Marshall-plan” för mellanöstern. Man såg hur snabbt Tyskland och Frankrike återhämtade sig efter andra världskriget och man är orolig för att förlora alltför mycket på en stark pan-arabisk nation. Det värsta av alternativen som skulle följa på att undvika en sådan återuppbyggnadspolitik är bara för svårt för mänskligheten att återigen uthärda: ett fullskaligt tredje världskrig.

Wikipediaartiklar:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Caliph
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr

Det blev I Lewis Libby

För tolv minuter sedan rapporterades det att det blev I Lewis ”Scooter” Libby som åklagare Fitzgerald valde att sätta åtala för en serie brott, bland annat mened. Libby är rådgivare till vicepresident Dick Cheney. Karl Rove nämndes inte men hans fall ligger säkert fortfarande och puttrar. Det här har varit en svart vecka för Bush. För alla oss som vill att lögnerna som ledde fram till Irak-kriget är det här ett mycket viktigt beslut. För Libby är det förstås en personlig katastrof. Han riskerar enligt BBC, 30 år i fängelse och 1,5 miljoner dollar i böter.


JOHN SOLOMON and PETE YOST på AP rapporterade på Washington Post:

Vice presidential adviser I. Lewis ”Scooter’ Libby Jr. was indicted Friday on charges of obstruction of justice, making a false statement and perjury in the CIA leak case.

Kar
l Rove, President Bush’s closest adviser, apparently escaped indictment Friday but remained under investigation, his legal status a looming political problem for the White House.

I. Lewis ’Scooter’ Libby, Vice President Dick Cheney’s chief of staff, walks out of the West Wing of the White House using crutches Thursday, Oct. 27, 2005, in Washington. Libby and Karl Rove, President Bush’s deputy chief of staff, await their fate in the CIA leak probe, after a prosecutor spent three hours before a grand jury that has the power to hand up indictments that could rock the Bush administration. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
I. Lewis ’Scooter’ Libby, Vice President Dick Cheney’s chief of staff, walks out of the West Wing of the White House using crutches Thursday, Oct. 27, 2005, in Washington. Libby and Karl Rove, President Bush’s deputy chief of staff, await their fate in the CIA leak probe, after a prosecutor spent three hours before a grand jury that has the power to hand up indictments that could rock the Bush administration. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais) (Pablo Monsivais – AP)
The indictments stem from a two-year investigation by special counsel Patrick Fitzgerald into whether Rove, Libby or any other administration officials knowingly revealed the identity of CIA agent Valerie Plame or lied about their involvement to investigators.

The five-count indictment accuses Libby of lying about how and when he learned about CIA official Valerie Plane’s identity in 2003 and then told reporters about it. The information was classified.

Any trial would shine a spotlight on the secret deliberations of Bush and his team as they built the case for war against Iraq.

UPPDATERING: Nu rapporteras det at Scooter har avgått. Jeesis, Cheney måste vara minst sagt nervös! Här är åtalet: USA vs I Lewis Libby

Bild wikipedia

Fitzmas-time-feber!

Jag kan bara inte låta bli att dras med av förväntningarna på en Happy Fitzmas på de amerikanska liberala bloggarna just nu. Klackarna är i taket, förväntningarna höga, firandet igång inför Halloween och alla laddar upp inför 2-slaget då Fitzgerald kallat till presskonferens för att avslöja vad han tänker ta sig till härnäst.

Vill du känna av stämningen, gå till den här tråden på Daily Kos!
Höh, vad är klockan nu egentligen i Washington? Halv elva? Tre timmar kvar.

Några favoritkommentarer:


”Called in sick to work. Bought 3 cases of Grain Belt Premium Beer. Bought 6 quarts of tomato juice. Not just any tomato juice, but LIBBY’S tomato juice. Time to drink until I can imagine the dems controlling the senate and house and asking ole GW why they shouldn’t impeach him. I think that day will be Feb. 2007. I predict the Senator will be Sen. Schumer.”

If we find out who’s indicted at noon with a press conference at 2, does it mean I’ll finally be able to walk away from the tv and computer? Or should I just get a fridge and hunker down for the long haul?

I’m beginning to think of it not as Fitzmas, one big orgiastic blowout day, but rather Fitzmakkuh, where you get your gifts parcelled out over time. Speaking of which, does anyone else think Fitz is smoking hot? Cheers to him and his sexy secrecy.

Para-stater och assymetriska krig: Herfried Münklers ”The New Wars”

När Adlibris-paketen trillar in på närmsta postkontor blir det fest. Man kravlar ner till utlämningsstället som en abstinensriden alkis för att plocka ut ytterligare en ranson böcker att titta på och bläddra nyfiket i efter som man ändå inte har tid att läsa dom. Det paket som kom i går innehöll några hett efterlängtade titlar varav den kanske minst kända är en av de intressantare: Herfried Münklers ”The New Wars” som kom ut på tyska 2002 och nu finns i engelsk översättning. Münkler hävdar att det finns fog för att kalla de flesta krig som förts sedan det kalla kriget avslutades 1989 för ”nya krig” och hans projekt handlar i mångt och mycket om att försöka definiera det nya i dessa krig. Lyfter man blicken från USA och Irak och vänder blicken mot de komplexa krig som just nu hemsöker många länder i Afrika söder om Sahara så finner man stöd för hans teorier i praktiken. Snarare skall kriget mot Irak, så som det fördes innan maj 2003, och kriget mellan USA ledda FN styrkor i Afghanistan ses som ett undantag från regeln.

Münklers grundtes är att staten mer eller mindre gett upp sitt legala monopol på krigföring och han menar att man får gå tillbaks till trettioåriga kriget för att hitta ett motstycke till dagens situation. De krig som förts sedan 1990 är nästan uteslutande sådana där privata armeer, rebellgrupper och terroristnätverk slåss mot en eller flera stater, mot varandra och med hjälp av diverse aktörer och ombud. Denna typ av konflikter kallar Münkler för assymetriska. Rebellgrupper och krigsherrar skapar vad Munkler kallar för para-stater, d.v.s. ett slags illegala stater vid sidan av den legala, som blivit så försvagad att den inte klarar av att behålla kontrollen över sina territorier. De rebell-ledare och krigsherrar som regerar dessa para-stater beskriver Münkler som entrepenörer som får sin jämföreslevis höga inkomst från civilbefolkningen, diamant- och droghandel, trafficking och vad helst annat som kan vara värdefullt.

Krigen är ofta lågintensiva och ekonomiskt betingade. Parterna har inget direkt intresse varken av avgörande slag eller fredsavtal. Sålunda krigas det inte över hövan mycket i dessa krig utan de som dödas, lemlästas och våldtas är i första hand civilbefolkningen. I första världskriget dödades åtta soldater för varje civilist, i andra världskriget två civilister för varje soldat och i krigen efter 1990 är förhållandet det omvända: åtta civila för varje soldat.

Hur kan det komma sig att det blivit så här? Munkler menar att dessa krig i stort sett är en frukt av det Ottomanska imperiets fall efter första världskriget och kolonialismens tillbakagång efter det andra. Krigen i Kaukasus förs just i de regioner där Tsarryssland försökte få inflytande i det Ottomanska imperiet och kriget i Irak och Israel-palestinakonflikten handlar likaså om vakumet efter ottomanernas sammanbrott. Det är intressant att tänka på i tider när många inte klarar av att se längre tillbaks i tiden än till den 11e september 2001.

Jag skulle vilja tillägga att de som hävdar att Afrikanerna måste utveckla sina demokratier innan man kan komma i åtanke för fortsatt hjälp visar upp ett synnerligt cyniskt ansikte. Framför allt Europa men också arabvärlden har först slagit sönder de traditionella strukturerna i Afrika, sedan dragit sig tillbaka utnötta av befrielsekrig och reser nu långfingret mot de fallerade stater som desperat försöker att hålla styrningen på sina länder, när man för länge sedan borde ha varit i full gång med att exportera sin demokratiska know-how och engagerat sig i återuppbyggnaden av dessa länder. Om man inte får sälja JAS-plan och andra leksaker till de fattiga så är det enda man vill göra att förstärka stängslen i Ceuta-enklaven för att förhindra att de kommer till oss med sin aids och fattigdom.

Cheneys inblandning i Plame-affären

Den här veckan kommer förmodligen bli avgörande när det gäller Plame-målet. Frågan är om åklagaren Fitzgerald kommer att väcka åtal eller inte i ett mål som verkar ytterst komplext. NY Times rapporterar nu att anteckningar från vicepresident Cheneys rådgivare I Lewis Libby, som åklagaren har fått tag i, visar att Libby fick veta att Plame var agent direkt från Cheney, vilket leder härvan djupare in i Vita Huset. Även om Fitzgerald bara väcker åtal mot Libby för mened så ”kommer en rättegång att leda till en ständig kinesisk vattentortyr av nya avslöjanden för an administration som redan har massiva problem på många fronter” skriver Lennart på sin blogg Det Progessiva USA.

Tidigare artiklar om målet
plame-libby-rove-cheney-och-whig
dick-cheney-i-fokus-i-plame-affren
det-verkar-som-om-vita-huset-skjutit

Fransmännens försök att skapa en policy för att skapa en bättre bild av sin roll under kolionalismen och dess kopplingar till dagens postkoloniala krig berättar Olydig mer om.

Usla och utmärkta nyheter från Irak

Det finns ett mycket bra engelskt ord som heter quagmire, vilket betyder ungefär ”en hopplöst snårig situation” eller dyl. Jag skulle vilja vara den förste att rapportera om goda nyheter i Irak, vilket skulle innebära: slut på kriget, el och vatten till irakierna och så vidare, men som det ser ut nu så verkar det som vi har ytterligare ett lågintensivt krig på halsen som kan fortsätta i princip hur länge som helst utan att någondera sidan tar överhanden. En quagmire, med andra ord, och en quagmire som måste få en lösning snart. The Telegraph rapporterade i går om en hemlig undersökning som det Brittiska försvarsdepartementet gjorde i Augusti i år för att få reda på hur stort stödet är för det väpnade motståndet respektive koalitionsstyrkorna, med ett deprimerande resultat för USA och Storbritannien:

45 % av Iraks befolkning tycker att attacker mot Britter och Amerikansk trupp är berättigat (65% i Maysan-provinsen)
82% Är starka motståndare till närvaron av koalitionstrupper
72% Har inget förtroende för koalitionsstyrkorna

Lägg då på minnet att undersökningen är gjord av koalitionen och i hela landet. Andrew Robathan, som är Tories skuggförsvarsmnister, säger enligt artikeln att han inte stödjer ett tillbakadragande av Brittisk trupp men: ”if British soldiers are putting their lives on the line for a cause which is not supported by the Iraqi people then we have to ask the question, ’what are we doing there?’ ”

Uppenbarligen är Britterna beredda att packa ihop och dra. Iraks President Jal-Talabani bönföll i går de brittiska styrkorna att stanna kvar i landet, rapporterar The Telegraph.”If British troops withdrew, the terrorists would say, ’Look, we have imposed our will on the most accomplished armed forces in the world and terror is the way to oblige the Europeans to surrender to us’.” Kort sagt: det handlar som vanligt om att visa vem som har makten. Frågan är om Britterna tycker att den prestigetävlingen är lika rolig längre.

Här slutar den pessimistiska delen av denna postning, för det finns faktiskt en riktigt bra nyhet att rapportera när det gäller kriget i Irak och det är att The Arab League nu har tagit ett viktigt steg för att försöka förhindra fortsatt konflikt mellan Shiiter och Sunniaraber. Iden är att arrangera en konferens med alla grupperingar i Irak någon gång i november. USA har välkomnat initiativet och den inflytelserika religiösa ledaren Al-Sistani gav i går klartecken.

Jag har tidigare hävdat att den enda hållbara lösningen på Irakkriget är en Arabisk lösning och att The Arab League nu tar detta initiativ är oerhört goda nyheter.

Uppdatering
Det ante mig att Juan Cole skulle ha skrivit om Arabligans initiativ och mycket riktigt. Juan är försiktigt positiv.

Rojas och The Human Security Report 2005

Statistik kan tolkas på en massa olika sätt. Ta till exempel The Human Security report som ges ut av Human Security Centre i Kanada. Rapporten fäster uppmärksamhet på att antalet krig faktiskt minskat drastiskt sedan murens fall 1989 och att de dessutom blivit dramatiskt mindre dödliga. Terrorismen är ett stort undantag men fortfarande en liten del i det stora perspektivet. Mauricio Rojas tar upp rapporten i en ledare i GP och betecknar de dramatiskt förbättrade villkoren för människor som en revolution och ett paradigmskifte. Han definierar tre samverkande anledningar till denna framgång.

”Den första är spridningen av det öppna samhällets institutioner, nämligen kapitalism, rättsstat och demokratin, världen över.

Den andra kraften är informationsrevolutionen som har gjort denna institutionella spridning så snabb och gett den fria ekonomin den oerhörda framstegskraft som uppvisats på sistone.

Till sist har vi Pax Americana, den internationella ordningen som under USA:s hegemoni fick sitt definitiva genombrott efter Sovjetunionens kollaps. Denna ordning har inte varit klanderfri, men minskningen av våldsanvändning världen över är, som Human Security Report konstaterar, dramatisk sedan Pax Americana fick sitt världsomspännande genombrott. Det har gett bland annat FN helt andra möjligheter än tidigare att utföra sitt fredsbevarande arbete”.

Vad säger då Human Security Centres rapport om orsakerna till den fredligare världsordningen?

”The Human Security Report identifies three major political changes over the past 30 years that, Andrew Mack says, “have radically altered the global security landscape.”

First, was the end of colonialism. From the early 1950s to the early 1980s, colonial wars made up 60–100% of all international conflicts depending on the year. Today there are no such wars.

Second, was the end of the Cold War, which had driven approximately one-third of all conflicts in the post–World War II. This removed any residual threat of war between the major powers, and Washington and Moscow stopped fueling “proxy wars” in the developing world.

Third, was the unprecedented upsurge of international activities designed to stop ongoing wars and prevent new ones starting that took place in the wake of the Cold War.”

HSC:s och Rojas båda tredje punkter är intressanta. I dom sammanfaller till synes ståndpunkterna, men där Rojas upphöjer ”Pax Americana” talar HSC om den ökade aktiviteten inom FN i samverkan med t.ex. Världsbanken som en av huvudorsakerna. Det här är naturligtvis en ideologiskt färgad motsättning: Rojas vill gärna att USA:s roll som hegemon skall ha gett resultat, HSC likaledes att FN:s aktivism är den avgörande faktorn. Andra världskrigets kataklysm och den de-kolonialisering som följde på den skulle jag nog själv sätta som en avgörande faktor för dagens fred.

Jag skulle kunna vara nöjd och glad med denna jämförelse om inte Rojas var tvungen att låta vargtänderna glimta fram i ledarens slutkläm.

”En dag kommer vi förhoppningsvis att leva i en ännu bättre värld där kapitalism, rättsstat, mänskliga rättigheter, demokrati och fred råder överallt. Då kommer vi också att leva under Pax Democratica i stället för Pax Americana. Den dagen ska vi glädjas åt det och kan ta det lugnare, men vi är inte där än. För närvarande finns det alldeles för många antikapitalister, antidemokrater och anti-amerikaner för att kunna sänka garden och betrakta de redan gjorda framstegen som säkrade”.

Ja du Rojas, om du med ”antikapitalister, antidemokrater och anti-amerikaner” menar 65% av Iraks befolkning, västvärldens alla vänsteranhängare och den globala rättviserörelsen, en stor del av den muslimska världen etc… etc…, så lär du knappast kunna slappna av än på ett tag. För att nå ditt Pax Democratica verkar det som om det krävs en stor portion ofrihet och krigföring.

Länk till Human Security Reports press release som PDF

Inte lika sexigt som att försöka sätta dit Kofi

Det är inte direkt någon huvudnyhet att de första företagen börjat trilla dit i Oil-for-Food programmet, men det är väl inte lika sexigt som att försöka sätta dit Kofi Annan. Faktum är att de som nu åtalas i USA riskerar långa fängelsestraff för att ha betalat stora summor till Saddam Hussein för att få köpa olja från honom. Och det är ändå bara de små fiskarna. Washington Post rapporterar:

U.S. prosecutors have charged a Texas oil tycoon and two Swiss executives and their companies with paying secret kickbacks to Iraq in the U.N. oil-for-food program. Tycoon Oscar Wyatt, the former Coastal Corp. chairman, was arrested in Houston, Texas, on Friday, prosecutors said, becoming one of the highest profile figures ensnared so far in the scandal. The two Swiss nationals are being sought for extradition. The U.S. Attorney for the Southern District of New York charged Wyatt along with Catalina del Socorro Miguel Fuentes, alias Cathy Miguel, and Mohammed Saidji. All three face up to 62 years in prison and heavy fines if convicted. … ”Wyatt, Miguel and Saidji obtained oil under the United Nations’ oil-for-food program by paying millions of dollars in secret kickbacks to Saddam Hussein’s regime in Iraq. These kickbacks were allegedly paid to the government of Irq for oil allocated by the Saddam Hussein regime to the Wyatt Foreign Companies and the Coastal Corporation,” prosecutors said.

Om jag vore som Kofi Annan så skulle jag pusta ut även om jag tror att han visste att dessa åtal skulle komma. FN har tagit otroligt mycket stryk för ett program som man inte ens själv initierat. Visst har man säkert misskött programmet men hela konceptet verkar ha uppmuntrat till korruption redan från början. BBC rapporterar att cirka 4000 företag handlade med Saddam Hussein och påstår att man beräknar att hälften av dem kan ha varit involverade i korruption. Det är en ganska omfattande härva om det stämmer!

Uppdatering: 22 oktober, 14.22. Varken SvD eller DN verkar ha skrivit någonting om den här historien. Anmärkningsvärt? 142 svenska företag har varit involverade i handeln med Irak. Ett Danskt företag, Grundfos, har redan erkänt mutbrott efter att Berlingske Tidene avslöjat affärerna, men Danska UD har enligt den här bloggen agerat som om företaget vore ett Tsunamioffer. Om alla mutar lika mycket, så har ju ingen mutat, eller hur?