Rojas och The Human Security Report 2005

Statistik kan tolkas på en massa olika sätt. Ta till exempel The Human Security report som ges ut av Human Security Centre i Kanada. Rapporten fäster uppmärksamhet på att antalet krig faktiskt minskat drastiskt sedan murens fall 1989 och att de dessutom blivit dramatiskt mindre dödliga. Terrorismen är ett stort undantag men fortfarande en liten del i det stora perspektivet. Mauricio Rojas tar upp rapporten i en ledare i GP och betecknar de dramatiskt förbättrade villkoren för människor som en revolution och ett paradigmskifte. Han definierar tre samverkande anledningar till denna framgång.

”Den första är spridningen av det öppna samhällets institutioner, nämligen kapitalism, rättsstat och demokratin, världen över.

Den andra kraften är informationsrevolutionen som har gjort denna institutionella spridning så snabb och gett den fria ekonomin den oerhörda framstegskraft som uppvisats på sistone.

Till sist har vi Pax Americana, den internationella ordningen som under USA:s hegemoni fick sitt definitiva genombrott efter Sovjetunionens kollaps. Denna ordning har inte varit klanderfri, men minskningen av våldsanvändning världen över är, som Human Security Report konstaterar, dramatisk sedan Pax Americana fick sitt världsomspännande genombrott. Det har gett bland annat FN helt andra möjligheter än tidigare att utföra sitt fredsbevarande arbete”.

Vad säger då Human Security Centres rapport om orsakerna till den fredligare världsordningen?

”The Human Security Report identifies three major political changes over the past 30 years that, Andrew Mack says, “have radically altered the global security landscape.”

First, was the end of colonialism. From the early 1950s to the early 1980s, colonial wars made up 60–100% of all international conflicts depending on the year. Today there are no such wars.

Second, was the end of the Cold War, which had driven approximately one-third of all conflicts in the post–World War II. This removed any residual threat of war between the major powers, and Washington and Moscow stopped fueling “proxy wars” in the developing world.

Third, was the unprecedented upsurge of international activities designed to stop ongoing wars and prevent new ones starting that took place in the wake of the Cold War.”

HSC:s och Rojas båda tredje punkter är intressanta. I dom sammanfaller till synes ståndpunkterna, men där Rojas upphöjer ”Pax Americana” talar HSC om den ökade aktiviteten inom FN i samverkan med t.ex. Världsbanken som en av huvudorsakerna. Det här är naturligtvis en ideologiskt färgad motsättning: Rojas vill gärna att USA:s roll som hegemon skall ha gett resultat, HSC likaledes att FN:s aktivism är den avgörande faktorn. Andra världskrigets kataklysm och den de-kolonialisering som följde på den skulle jag nog själv sätta som en avgörande faktor för dagens fred.

Jag skulle kunna vara nöjd och glad med denna jämförelse om inte Rojas var tvungen att låta vargtänderna glimta fram i ledarens slutkläm.

”En dag kommer vi förhoppningsvis att leva i en ännu bättre värld där kapitalism, rättsstat, mänskliga rättigheter, demokrati och fred råder överallt. Då kommer vi också att leva under Pax Democratica i stället för Pax Americana. Den dagen ska vi glädjas åt det och kan ta det lugnare, men vi är inte där än. För närvarande finns det alldeles för många antikapitalister, antidemokrater och anti-amerikaner för att kunna sänka garden och betrakta de redan gjorda framstegen som säkrade”.

Ja du Rojas, om du med ”antikapitalister, antidemokrater och anti-amerikaner” menar 65% av Iraks befolkning, västvärldens alla vänsteranhängare och den globala rättviserörelsen, en stor del av den muslimska världen etc… etc…, så lär du knappast kunna slappna av än på ett tag. För att nå ditt Pax Democratica verkar det som om det krävs en stor portion ofrihet och krigföring.

Länk till Human Security Reports press release som PDF

2 reaktioner till “Rojas och The Human Security Report 2005”

  1. En poäng som Rojas och andra USA-påhejare missar är att det i dag i princip är USA ensamt som håller uppe statistiken när det gäller väpnade internationella konflikter. Efter kolonialismen och efter kalla kriget är USA och dess allierade de överlägset mest vanekrigiska. Det är också mot dessa nationer som de flesta terrordåd riktas (fundera över orsak och verkan i alla fall under en halv sekund…) och det är under den senaste femårsperiodens mer interventionistiska politik som till exempel vapenhandeln i världen ökar igen efter en längre tids nedgång.

    Det är alltför lätt om man vill agera krypskytt från vänstersnåren att använda sig av dessa fakta (allt från Human security report). Sedan är sanningen givetvis inte fullt så antiamerikansk, men att som Rojas och andra kålhuvuden påstå att Amerika gör världen fredligare… ja, det är lite väl blå-ögt.

    Jag påstår inte att USA är boven eller automatiskt the bad guys i allt, för så kan man inte resonera, men räknar man kula som kula och krig som krig, så tillhör USA definitvt inte de stora fredsmäklarna i modern tid.

  2. Nej, man skall inte kalla USA för en skurk-stat :), det finns många bra krafter i det landet. Det jag är orolig för är den generation politiker som satt i Bush seniors och nu i juniors administration, vars motiv är ytterligt unilaterala och monopolistiska, och dessutom som du säger aggressiva. USA kanske bidrar till fred genom att hota med sin överväldigande militära makt, men frågan är om det verkligen är DEN freden vi vill ha, för att travestera Blå Tåget. Det är i så fall en blodig fred under hot.

    När Rojas refererar till ”Pax Americana” så undrar jag vad han egentligen menar. Begreppet kan visserligen ses som en bild av globala maktförhållanden rent generellt men också vara ett uttryck för ett USA som aggressiv dominant. Uttrycket förekommer bland annat frekvent i den numera klassiska neokonservativa stridsskriften Rebuilding America’s Defenses (PNAC, 2000).

    Är Rojas ute efter att visa att han stödjer ett till tänderna beväpnat USA som kan slå till var som helst i världen på kort varsel och i förebyggande syfte, eller är han bara i allmänna ordalag ute efter att säga att det är bra att USA är den enda stormakten i dag? Om det är det första så tror jag att Rojas är ute på farligt vatten.

Kommentarer är stängda.