Usla och utmärkta nyheter från Irak

Det finns ett mycket bra engelskt ord som heter quagmire, vilket betyder ungefär ”en hopplöst snårig situation” eller dyl. Jag skulle vilja vara den förste att rapportera om goda nyheter i Irak, vilket skulle innebära: slut på kriget, el och vatten till irakierna och så vidare, men som det ser ut nu så verkar det som vi har ytterligare ett lågintensivt krig på halsen som kan fortsätta i princip hur länge som helst utan att någondera sidan tar överhanden. En quagmire, med andra ord, och en quagmire som måste få en lösning snart. The Telegraph rapporterade i går om en hemlig undersökning som det Brittiska försvarsdepartementet gjorde i Augusti i år för att få reda på hur stort stödet är för det väpnade motståndet respektive koalitionsstyrkorna, med ett deprimerande resultat för USA och Storbritannien:

45 % av Iraks befolkning tycker att attacker mot Britter och Amerikansk trupp är berättigat (65% i Maysan-provinsen)
82% Är starka motståndare till närvaron av koalitionstrupper
72% Har inget förtroende för koalitionsstyrkorna

Lägg då på minnet att undersökningen är gjord av koalitionen och i hela landet. Andrew Robathan, som är Tories skuggförsvarsmnister, säger enligt artikeln att han inte stödjer ett tillbakadragande av Brittisk trupp men: ”if British soldiers are putting their lives on the line for a cause which is not supported by the Iraqi people then we have to ask the question, ’what are we doing there?’ ”

Uppenbarligen är Britterna beredda att packa ihop och dra. Iraks President Jal-Talabani bönföll i går de brittiska styrkorna att stanna kvar i landet, rapporterar The Telegraph.”If British troops withdrew, the terrorists would say, ’Look, we have imposed our will on the most accomplished armed forces in the world and terror is the way to oblige the Europeans to surrender to us’.” Kort sagt: det handlar som vanligt om att visa vem som har makten. Frågan är om Britterna tycker att den prestigetävlingen är lika rolig längre.

Här slutar den pessimistiska delen av denna postning, för det finns faktiskt en riktigt bra nyhet att rapportera när det gäller kriget i Irak och det är att The Arab League nu har tagit ett viktigt steg för att försöka förhindra fortsatt konflikt mellan Shiiter och Sunniaraber. Iden är att arrangera en konferens med alla grupperingar i Irak någon gång i november. USA har välkomnat initiativet och den inflytelserika religiösa ledaren Al-Sistani gav i går klartecken.

Jag har tidigare hävdat att den enda hållbara lösningen på Irakkriget är en Arabisk lösning och att The Arab League nu tar detta initiativ är oerhört goda nyheter.

Uppdatering
Det ante mig att Juan Cole skulle ha skrivit om Arabligans initiativ och mycket riktigt. Juan är försiktigt positiv.