Mer om frihetsbegreppet

För att tala om frihet så har Danne Norling ett intressant inlägg om hur frihetsbegreppet skall tolkas, även om jag NB inte drar samma slutsatser som honom. Mannen använder ju till och med ordet Bolsjevik!

Frihet är en optimeringsfråga