Varför skall bara 20% vara arbetslösa när 100% kan vara det?

Som en uppföljning till Jinges och Marcus postningar som återfinns under respektive länk så kan man undra om det inte är dags att outsourca hela Sverige för enkelhetens skull. Lägg ut hela rasket! Inte bara fabrikerna, utan närlinglisvet, statsförvaltningen, den offentliga sektorn, ja till och med regering och riksdag. När omställningen är gjord kan man avskeda alla (och då menar jag verkligen alla) och ge alla en god pension eller avgångsvederlag.


Förslag till kampanjsticker.

Ryska exmilitärer med erfarenhet av brottsbekämpning i Tjetjenien kan få ta över polisväsendet med ledning och allt. Näringslivet kan outsourca stryrelser, ledningar och administration till de länder där fabrikerna ligger. Det sparar kulor. Ägarna i Sverige kan håva in vinsterna, som eftersom de blir så oerhört stora kommer att räcka till allas vår välfärd. All sjukvård kan läggas på polska företag, alla telefontjänster på indiska call centers. Blackwater kan ta över militären. Jorbruken kan tas över av bönder från Thailand och Mozambique. Vägskyltar kan göras i Kina. Ja, till och med regering och riksdag kan få skötas av inhyrda konsulter från säg Colombia och Nigeria. Brittiska Connex sköter ju redan tunnelbanan.

Arrangemanget skulle dels kunna ses som en slags arbetslöshetsamnesti, d.v.s att man befriar de arbetslösa från sin arbetslöshet. Man skulle också kunna ersätta biståndet med dessa mer konkreta åtgärder. För jämlikhetens skull måste verkligen alla vara arbetslösa. De som ändå vill jobba eller bedriva näringsverksamhet kan ju alltid emigrera och de som svartjobbar, d.v.s försöker utföra betalt arbete i smyg, kan man alltid frånta medborgarskapet och utvisa som man gör med terrorister i dag i England.

Varför skall bara 20% vara arbetslösa när 100% kan vara det?