8 cilvila för varje soldat

Mer intressant info gällande vit fosfor (hädanefter kallad WP) från kommentarerna till Washington Posts blog som jag hänvisat till tidigare i dag. Rickster skriver följande:

In both WWII, Korea, and Vietnam WP was authorize for use when attacking enemy forces in trenches and fortifications routinely, Further, beginning in March of 1945 B-29s under General LeMay used WP bombs to ignite firestorms in Japanese cities, killing hundred of thousands civilians while destroying Japan’s military production capacity and to force Japan to surrender. In this context, the atomic bomb was not seen as a huge escalation. Under the circumstances described in the Washington Post article, and even in the Italian documentary, that the use of WP shells and grenades to attack entrenched troops, or troops hiding in tunnels, was legal. Nevertheless, there is the PR problem and that problem evolves from the nature of the Iraq war, which necessarily was going to be a guerrilla war in third world country. Such a war will always be a dirty, messy war, amongst civilians. This is War, its cruelty and suffering, and why it should never be entered into lightly. Unfortunately, the decision to enter this war, and to fight it, appears to have been made very lightly with very little thought about how to follow through. This administration has always viewed Iraq through the lens of its political agenda, and except when motivated by the politics, has shown little energy in its prosecution and management so it is always being caught by surprise.

WP som tydligen klassas på samma sätt som napalm har med andra ord använts i USAs tidigare krig när man sett sig nödgad att röka ut fienden ur utrymmen där man inte kunnat komma åt dem, eller som ren terror för att tvinga fram en kapitulation. Det är inte kemiska vapen på samma sätt som nervgas, senapsgas eller sarin men det är vapen som dödar urskillningslöst. På så sätt är USA en del av den rådande trenden inom dagens krig: att det är de civilia som i första hand dödas. I andra världskrigets kataklysm gick det två dödade civila för varje dödad soldat, i dag är förhållandet 8 dödade civila för varje soldat.

10 reaktioner till “8 cilvila för varje soldat”

 1. Inte för att jag vill försvara användadet av WP (som jag vet väldigt lite om) men jag reagerade på följande avslutande ord:

  ’På så sätt är USA en del av den rådande trenden inom dagens krig: att det är de civilia som i första hand dödas. I andra världskrigets kataklysm gick det två dödade civila för varje dödad soldat, i dag är förhållandet 8 dödade civila för varje soldat.’

  Har jag missat något eller var får du påståendet att USA mest dödar civila ifrån? Eller ännu värre att det går 8 civila på en ickecivil. Räknar du in terroristers dödade civila som USAs ansvar kanske?

 2. Nu menade jag inte att USA dödat 8 civila för varje soldat i Irak även om det kanske verkade så, utan att den trenden gäller alla krig sammantaget sedan 1990 och att USAs krig inte gör något undantag. Det s.k. kirurgiska kriget fungerar helt enkelt inte som strategi i dagens krigföring.

  Om kriget i Irak följer den statistiken är inte lätt att säga. För 2005 verkar det vara fifty-fifty när det gäller civila och soldater även om mörkertalet är stort. De flesta tror jag har dödats av motståndet under 2005. (http://icasualties.org/oif/) När det gäller perioden 2003-2004 gäller mörkertalet framför allt saddams soldater. Cirka 1000 koalitionssoldater stupade, ca 15000 civila dog enligt Iraq Body Count vars siffror ses som relativt modesta. Av Saddams soldater kan 4000 eller 10000 stupat. Det är svårt att veta. Som helhet kanske förhållandet är 3 civila för varje soldat. En gissning så god som någon.

 3. Ett litet tillägg…
  Det skall sägas att talet för krigen i Afghanistan och det första gulfkriget förmodligen är större. Ju mer man förlitar sig på bombningar för att hålla ner sina egna förluster desto större är risken att döda civila och desto större blir förhållandet i döda mellan soldater och civila. Man beräknar därför att i stort sett alla civila dödsoffer i Irak fram till i maj 2003 orsakades av amerikanska bombningar. Det är framför allt flygkriget som driver upp antalet civila döda, men inte bara. I Afrika dödas civila inte av bomber utan av rural krigföring riktad mot civilbefolkningen.

 4. Hur många som dödats i Irak är svårt att besvara. En mängd olika undersökningar har gjorts. Jag kan även rekommendera en artikel i Newsweek som tar upp ämnet. Enligt IBC var det runt 30% av alla civila som dött före maj 2003 och enligt IBC främst av flygattacker. Men det är mer komplicerat än så. Ofta har inte irakier som bekämpat amerikanerna inte burit uniform och således rapporterats som civil osv. Ett exempel ges i Newsweekartikeln hur rapportering var i Falluja t.ex. Sedan är det som Newsweek skriver:
  ’Är det polismannens fel om kidnapparen avrättar gisslan’ och syftar då på de många terroristattacker som varit i landet och dödat tusentals. Det finns en hel del kritik som kan göras mot IBCs metoder för övrigt men det kanske inte är så viktigt här. Poängen är mest att det inte är rimligt att USA ska vara skyldig för våldsmän som avrättar oskyldiga valarbetare eller kafeägare osv, eller muslimer som sprängs när de går till sin moske.

 5. Poängen är mest att det inte är rimligt att USA ska vara skyldig för våldsmän som avrättar oskyldiga valarbetare eller kafeägare osv, eller muslimer som sprängs när de går till sin moske.

  Jag är absolut inte ute efter att skuldbelägga USAs militär med en större del än vad den förtjänar, tvärtom har jag verkligen lagt ned mycket tid på att försöka att få tag på fakta. Jag är också medveten om att gråzonerna är många. Dödade motståndsmän kan räknas som civlister och tvärtom därför att det civila livet är så uppblandat med det militära i den här typen av konflikt.

  USAs militär är uppenbarligen mycket frustrerad och som många journalister påpekat så är WP-debatten främst ett PR-bakslag som visar att kriget gått in i ett mer desperat skede. Det är inte längre någon som pratar om att vinna ”hearts and minds”. Fallujah var på sätt och vis slutet på den retoriken. Jag är inte helt på det klara med vad man skall dra för slutsatser, men framför allt officerare inom den brittiska militären börjar nu dra öronen åt sig av det som uppfattas som det meningslösa i uppdraget.

 6. Rgr,

  jag tog en titt på din artikel, som f.ö. är mycket bra, och har några kommentarer. IBC sticker inte under stol med att de tillhör antikrigsrörelsen, men de är genomgående akademiker, och är oerhört medvetna om vikten av att sammanställa och arkivera fakta på ett korrekt sätt och i detalj redovisa sin metodologi. Det är en del av projektets framgång. Sen smiter det ibland in formuleringar av den typ som du nämner, som är mer känslomässiga, vilket också jag har synpunkter på.

  Ett annat sätt att resonera känslomässigt i förhållande till fakta finns i följande uttalande som du citerar i artikeln: ”Vi välkomnar det fokus på irakiska civila offer av våld som givits i denna rapport men anser att den har fel i att påstå att plågan av terrorism har dödat färre irakier än de multinationella styrkorna. De internationella styrkona försöker att undvika civila offer medan terroristerna attackerar civila och försöker döda så många av dem som möjligt.”

  Det är ett logiskt felslut att påstå att koalitionstrupperna har de facto dödat färre civila därför att de är mer medvetna om nödvändigheten att skona dem. Den typen används bara alltför ofta som ett argument för kriget. Frågan är om det numera verkligen är ett korrekt uttalande ens ur en känslomässig aspekt. Om WP använts på det sätt som hävdas, är det då korrekt att påstå att amerikansk militär tar alla mått och steg för att skona civila?

 7. Jag menar absolut att man i första hand kan skuldbelägga angriparna, de som orsakt kriget, för de dödsfall och skador som de orsakar.

  Om det sedan är dödsfall på grund av fallerande infrastruktur, epideminer som sprids i krigets fotspår eller för den delen konsekvenserna av motståndet mot kriget.

  Hela dagens situation skulle inte ha uppkomiit om inte USA hade beslutat att invadera landet. Och kom ihåg, kriget inleddes med full vetskap om vilka konsekvenserna skulle kunna bli, inte bara direkta för drabbad civilbefolkning utan även kaos när staten bryter samman, och eventuellt inbördeskrig.

  Det går inte att på USA:s konto enbart skriva upp de civila irakier som har dött i direkta anfall från amerikanska soldater.

  Hade situationen varit omvänd och Irak inlett ett krig mot USA eller Sveige för den delen hade varenda svensk som omkommit tillföljd av kriget räknats, säkerligen namngivits och tilldelats en särsklit plats i den venska historien.

  Det amerikanska beslutet att anfalla Irak är orsaken till dagens situation. Man visste att detta skulle vara en mycket trolig följd av kriget, man var fullständigt medveten om att fler civila kunde dö än i något terrorangrepp någonsin och ändå valde man att gå i krig.

  Användadet av kemiska vapen (WP) får inte gå till historen som en PR-miss, det måste förklaras för vad det är, ett sätt att bränna upp fullständigt oskyldiga människor som inte på något sätt skulle kunna utgöra ett hot mot USA eller dess intressen.

  Krigsförbrytelser!

 8. Mr Brown,

  Det är i första hand inte fakta som IBC sammanstället utan dödsfall såsom de rapporteras som i media, inlusive Al Jazeera. De har visserligen ett krav på att uppgifterna ska finnas på ett par tre ställen i olika medier men faktum kvarstår att om ett sjukhus betecknar ett antal dödade människor som civila så kommer detta i tidningarna och därmed i IBCs rapporterar och hänsyn tas inte till att sjukhuset må ha kategoriserat dessa felaktigt eftersom det är vanligt vålsmännen inte har uniform. Det är svårt att säga hur stort problemet är men enligt Newsweek var det helt klart ett problem just i Falluja där siffrorna överdrevs mycket av sjukhuspersonal.

  Att de är akademiker är inte garanti för att uppgifterna är rättvisande. Tvärtom kan de på mer subtila sätt vinkla informationen, vilket de också gjort vid rapporteringen av dödsfall. De hävdade att endast 318 dödats av terroristattacker i rapporten och istället lagt många av sådana dödsfall i andra kategorier för att kategorin med dödsfall pga USA skulle se så stor ut som möjligt.

  Jag antar att citatet du reagerade på i IBCs ’oberoende’ rapport var ’Hans pappa. Hans mamma. Två systrar. En bror. Alla döda. Detta var krigets pris för 15-åriga Omar när fordonet Omar färdades i inte stannade vid en amerikansk kontroll 8km från Bagdad.’. Det är uppenbart att det inte går att lita på deras siffror rakt av med sådan propaganda mitt i rapporten.

  Du nämner att Irak själva använder sig av känslomässiga argument. I exemplet du gav tyckte jag att den sista meningen mest kan ses som en förklaring till varför Irak trodde att resultatet var att USA enligt dem stått för mindre dödsfall än vad terroristerna gjort.

  Jag vet egentligen inte tillräckligt mycket om WP för att uttala mig. Amerikanska militären förnekar att de använt WP mot civila men andra tycker det är uppenbart. En del kallar det kemiskt vapen men andra säger att det är helt lagligt. Jag lyssnade på NPR om WP och en person på GlobalSecurity.org hävdade att WP inte kunde ge det resultaten som visades på RAI utan trodde att de såg ut så pga att de varit döda ett antal dagar. Techcentralstation har en kritisk artikel angående beskrivningen av WP i media med.

  Staffan,
  Om lägger allt ansvar på USA så är det ju enkelt för terroristerna att öka på det ansvaret genom att döda så många som möjligt. Ju fler de dödar ju större blir då kritiken mot USA och det är ju i deras intresse. Menar du verkligen att de som spränger en moske i luften med 100-tals personer i inte har något ansvar för detta och att ansvaret ligger på någon annan? Och likadant med infrastrukturen. Om den internationella koalitionen bygger ett elverk men sedan någon annan saboterar detta, är det då USAs fel främst att det blir problem med elen?

 9. Rgr…det här blir ett långt svar 🙂
  När det gäller IBCs siffror så har du rätt på flera punkter, metoden är inte tillförlitligare än det faktaunderlag som media har tillgång till. Det är med andra ord ingen mirakelmetod för att ta reda på antalet dödade civila. IBC säger också själva att deras metod fungerar bäst som ett komplement till andra undersökningar. Faktum kvarstår att det faktiskt var den enda trovärdiga källa som fanns under de första månaderna av kriget. USA vägrade att ens kommentera frågor om civila döda. Det Irakiska försvarsministeriets uppgifter sågs som icke trovärdiga. I maj 2003 var IBC den enda källa som hade någorlunda tillförlitiga uppgifter om civila döda i kriget i Irak.

  ”Att de är akademiker är inte garanti för att uppgifterna är rättvisande. Tvärtom kan de på mer subtila sätt vinkla informationen, vilket de också gjort vid rapporteringen av dödsfall. De hävdade att endast 318 dödats av terroristattacker i rapporten och istället lagt många av sådana dödsfall i andra kategorier för att kategorin med dödsfall pga USA skulle se så stor ut som möjligt.”

  Menar du A Dossier of Civilian Casualties in Iraq 2003–2005 när du pratar om IBCs rapport? Dossiern är en sammanställning av civila dödsfall under krigets första två år, dvs till och med den 20e mars 2005. Jag antar också att du syftar på kategori 6 i nedanstående lista, predominantly criminal killings som skall ha svarat för 35,9% av de civila dödsfallen:
  Killers by category Number killed % of Total
  1. US-led forces alone 9,270 – 37.3%
  2. Anti-occupation forces alone 2,353 – 9.5%
  3. Both US-led and anti-occupation forces involved 623 – 2.5%
  4. MoH-de. ned ‘military actions’ 635 – 2.5%
  5. MoH-de. ned ‘terrorist attacks’ 318 – 1.3%
  6. Predominantly criminal killings 8,935 – 35.9%
  7. Unknown agents 2,731 – 11.0%
  Total deaths 24,865 – 100.0%

  IBCs kommentar till punkt 6 är som följer:
  Mortuary-reported deaths provide the most accurate measure of everyday criminal violence in Iraq. Deaths added to the IBC Database and included in this study are only those over and above the very low ‘background’ levels of such violence recorded pre-invasion, which averaged 14 per month in 20022. Most of the deaths currently recorded by mortuaries, and in particular the Baghdad city mortuary which provides the bulk of IBC’s mortuary data, are said to be connected to criminal activity and distinct from war-related deaths as recorded by MoH: “The vast majority [of the dead recorded by mortuaries] did not die for reasons directly related to the insurgency but as the result of the crime wave scourging the capital’s streets.”3 Mortuary deaths should therefore be considered as primarily, but not entirely, crime-related – as the LA Times reported, “In some cases, authorities say, the motives are so opaque that they cannot tell whether they are investigating a crime disguised as an act of war or a political assassination masquerading as a violent business dispute.”

  Kan man dra slutsatsen att IBC har manipulerat data om man inte har fört över dessa dödsfall på motståndet, eller skulle man tvärtom ha manipulerat data om man hade gjort det? Notera att siffrorna gäller fram till mars 2005. Motståndet påbörjade sin kraftfullaste bombkampanj inför valet i Juli 2005. Bagdhad var i kaos efter maj 2003 och de första motståndsattackerna kom igång först under senhösten 2003 som jag minns det, och mycket sporadiskt. Jag är övertygad om att om IBC gjorde en ny sammanställning om ett år skulle det se helt annorlunda ut.

  Kanske är det så att IBC vinklar data, men inte på ett sådant överdrivet sätt att man inte kan vinkla det ytterligare vilket till exempel SvD gjort. Dessutom arkiverar IBC alla artiklar. I den här intervjun berättar IBCs John Sloboda om en tidning som ville publicera deras resultat men kolla faktaunderlaget innan och därför bad IBC sända kopior på originalartiklarna till ett antal poster.
  Till sist är poängen den att IBC uppstått just därför att USA och Storbritannien vägrat att ens befatta sig med tanken på att civila skulle dödas. USA har pumpat media med iden om det kirurgiska, höteknologiska kriget som skyddar civila, utan att det har varit möjligt för någon att verifiera. Om man vill förlita sig på dessa försäkringar så kan man ju göra det, men för de som vill veta så har IBC gjort en otrolig insats.

 10. ”Det amerikanska beslutet att anfalla Irak är orsaken till dagens situation. Man visste att detta skulle vara en mycket trolig följd av kriget, man var fullständigt medveten om att fler civila kunde dö än i något terrorangrepp någonsin och ändå valde man att gå i krig.”

  Staffan… det du säger tror jag är viktigt. Under första världskriget stred soldater i skyttegravar långt från mteropolerna. I dag torde alla militärer vara medvetna om att krig nödvändigtvis måste föras på marken, i en urban miljö, där civila löper en långt större risk. USA borde ha lärt sig av vietnam. Om man hade bekymrat sig över civila dödsoffer (och Irakierna i stort) så hade man inte invaderat i mars 2003, utan väntat ut UNMOVICs inspektioner, satt än hårdare tryck på saddam och infört smarta sanktioner.

Kommentarer är stängda.