En kaotisk karta över Kinesernas konfliktfyllda 1900-tal


Ibland, när jag tycker att jag har svårt få en överblick över vissa konflikthärdar så skissar jag upp ett slags mindmap över en region som innefattar de olika parternas kampanjer, vilka områden de dominerar under olika tidsperioder, m.m. Den här skissen gjorde jag inför en planerad resa till Kina som sedemera inte blev av. Den visar Kinas konflikter under nittonhundratalet, gjord utifrån ett antal wikipediaartiklar. Det ser ju väldigt kaotiskt ut (även för mig) men nån kanske har nytta av den. När jag ser efter så verkar det dock som jag glömt Kinas inblanding i Koreakriget och Tibet och det Sinoindiska kriget.

CPC = Communist Party of China (lett av Mao Zedong)
KMT = Kuomintang (Nationalistparti lett av Chiang Kai Chek)
JPN = Japan

Klicka på bilden för att förstora