Skulle Iran verkligen kärnvapenbomba Israel?

Det finns uppenbarligen en föreställning bland många om att Iran, om man fick kärnvapen, skulle kunna sända kärnvapenbestyckade missiler mot Israel, ett argument som blir absurdare ju mer man tänker på det. Nu är jag ingen kärnvapenexpert, och jag antar att de taktiska kärnvapen som numera utvecklas kan användas för användning i begränsad skala, men om man tittar på Israels storlek och dess grannar så förefaller en kärnvapenattack från Iran riktad mot Israel vara ett omöjligt alternativ. Israel är cirka två tredjedelar i storlek jämfört med Småland (20700 km2 resp 29400 km2). En kärnvapenattack skulle därmed vara en oerhörd risk för i princip alla Irans allierade i området, framför allt den Iranstödda Hezbollah-milisen i södra Libanon. Ett radioaktivt moln skulle kunna slå mot i princip vilken som helst av Israels arabiska grannar beroende på vindförhållanden, troligen Syrien eller Jordanien. Möjligtvis skulle en taktisk kärnvapenattack kunna genomföras av Hezbollah från Libanon, men risken för den palestinska befolkningen skulle likväl vara mycket stor. Jag har svårt att tro att Iran skulle vara villiga att riskera deras liv. Precis som de flesta krig de senaste 15 åren visar så är det mycket troligare att en Iransk attack mot Israel skulle ske genom Hezbollah, Hamas och andra grupper, med konventionell gerillakrigföring, för att nöta ned ett eventuellt motstånd och skapa en ny intifada, eller möjligtvis med konventionella missilier.

Det är Irans maktanspråk i regionen som är det största problemet för USA och Israel (och kanske också Saudierna) och dess möjlighet att knyta till sig partners i regionen, inte minst bland Shiiterna i Irak. Om Shiiternas starke man i Irak, Al-Sistani (som har starka band med Iran), gör allvar med sitt hot om att starta en egen milis så innebär det troligen att Iran får ett än större inflytande i Irak. Irans stöd till Hamas är redan det kontroversiellt för västvärlden, men fullt logiskt i Iranska ögon. Vilken partner kan vara bättre för Iran i dagsläget? Irans hegemonianspråk i regionen är förstås en nagel i ögat på USA som helt klart kommer att intensifiera sina ansträngningar att försöka störta regimen. Frågan är om man har militär och politisk kraft att göra det just nu.

3 reaktioner till “Skulle Iran verkligen kärnvapenbomba Israel?”

  1. Jag är heller inte övertygad om att Iran kommer att kärnvapenbomba Israel med tanke på vilka effekter det får. Men jag är heller inte särskilt övertygad om att Irans president och annan ledning resonerar på ett logiskt, rationellt sätt. Och rent logiskt har du en bra poäng om vilka negativa effekter det skulle få för andra närliggande grupper vilket skulle motsäga en attack.

    Däremot tycker jag du missade att ta upp andra negativa effekter av Irans eventuella kärnvapeninnehav i framtiden. En sådan sak skulle kunna vara att Iran aktivt sprider eller möjliggör spridning av kärnvapen till terroristgrupper. Deras stöd till terroristgrupperingar och hyllande av självmordsbombare kan inte vara en nyhet för någon. Sedan har vi också andra negativa effekter i hela regionen om Iran skaffar kärnvapen som att andra länder som Turkiet, Saudiarabien och andra kanske får för sig att utveckla egna. Det är en mycket negativ utveckling minst sagt.

  2. Palestina är en så viktig symbolisk fråga för arabvärlden i stort att det är relativt foolproof att påstå att man kommer att gå långt för att skydda palestinierna i Israel.

    Postningen handlade om argumentet att Iranierna skulle kunna använda kärnvapen mot Israel och inte om spridningen i sig.

    Pakistanierna hann göra mycket business innan man offentligen hängde ut kärnteknologigeniet AG Kahn. Hur får man nu tillbaks anden i flaskan? Måste man formulera om de internationella spelreglerna? Iran och Nordkorea är bara början. När kommer nästa kärnvapenmakt att försöka sälja sina kunskaper till rika länder utanför västvärlden?

Kommentarer är stängda.