Vilka stödde Nazisterna i valen 1930 och 1932?

På Haus der Wannsee-Konferenz såg jag ett intressant diagram som visar vilka yrkesgrupper av befolkningen som stödde det Tyska Nazistpartiet i deras framgångsrika val 1930 och 1932, och framför allt vilka som inte gjorde det. Tyvärr måste jag recitera diagrammet från minnet, så siffrorna kan vara lite felaktiga och skall ses mer som en fingervisning.

NSDAP (Nazistpartiet) fick 30-37 procent av rösterna i de tre val som hölls under tidsperioden. Av de som röstade på Hitler hade i princip alla yrkesgrupper en större representation än motsvarande procentsiffra för hela rikets befolkning, utom i två kategorier: arbetare utgjorde ungefär 40% av befolkningen, men andelen arbetare av NSDAP:s väljarkår var bara 15%. Den mest markanta skillnaden fanns däremot i gruppen ”hushållsarbetare” (i princip enbart hemmaarbetande kvinnor) som utgjorde cirka 20 % av befokningen, men vilken bara några få procent av de som röstade på Hitler tillhörde. Som sagt, siffrorna är inte exakta, men visar ändå det framför allt var kvinnorna som var motståndare till Hitlers politik. Man kanske inte skall dra för stora växlar på det, men det stödjer på sätt och vis min tes om att världen troligen vore fredligare om kvinnorna var vid makten. Å andra sidan kan det ju vara själva maktens natur som gör världen aggressivare.

”Arbetare Vakna! Rösta på Tyska Nationalsocialistiska arbetarpartiet!” Valaffisch från 1932.

Andra bloggar om: ,

9 reaktioner till “Vilka stödde Nazisterna i valen 1930 och 1932?”

 1. F! – gör ingen skillnad mellan kvinnor ur socialgrupper – välkomnar Antonia Axelsson Jonsson – är inte det korporativism mao fascism?

  Moderaterna kallar sig det nya arbetarpartiet – vill inte se att det finns skillnader – är inte det korporativism mao fascism?

  Margret Thatcher vid makten – blev världen fredligare med Falklandskriget?

  Vad är då maktens natur som kan göra världen aggresivare? Är inte det att människan – sju miljomer år – har levt i små grupper den längsta tiden – det har funnits en balans – man har sett den man pratat med – kunnat krama om varandra eller slå varandra på käften – sett om man gjort den andre glad eller ledsen – i ett hierarkiskt samhölle – jordbruks/industrisamhälle kan de maktägande bygga en pyramid så att de naturliga balanserna upphävs – använda språk, skrift, media för att upphäva balansen!

  Det krävs en analys . inte bara slänga ur sig påståenden – om vi på något sätt ska hitta en balanserad syn.

 2. I ett hierarkiskt samhälle gäller det att använda myter – Hitler hade sina myter – Thule, sioniserna har sina ”Guds utvalgte folk”, muslimerna har sina myter…, kommunisterna sina… vad är då myternas myt? Tandkrämen tandkräm?

  Måste det inte handla om att komma bakom myterna… hitta tillbaka till en tystnad bakom orden? Sätta sig på ändan och meditera… förstå – uppleva att man är andad… Jaget behövs inte… du kan leva utan ditt jag…din egen propaganda! Tyvärr verkar det som att de flesta inte förmår sätta sig på ändan… de vill hellre blogga… klättra i berg… dyka till havets botten… äta en god middag… skriva en kommentar…

 3. Visst kan man hacka på Hitler – på sionismen – men varför inte hacka på det som vi själva lever i – det som lurat skjortan av vår tids ”intellektuella” – modernismen – postmodernismen? Varför hade Kandinsky fel? med sin Punkt und Linie zu Fläche.

  Man har byggt ett antal muséer i västerlandet – ersatt religionen med konst och naturvetenskap – det är det som måste kritiseras! För den härskande klassen gäller det att snärja människor i myter. Vi behöver kriisera vår tids myter – 9/11 – London förra sommaren och den här sommaren. Dessa så kallade ”terroristaktioner” är utförda av ”säkerhetstjänsterna” i Israel, USA, Storbrittanien och Pakistan – det är lätt att genomskåda – vi måste kritisera vår tids myter!

  Men det verkar så svårt för många… hellre håller man sig till det som redan skett – förintelsen – David Cole ställer frågor om Auschwitz

  Ljuger den här killen? Eller ljuger sionisterna om förintelsen? Ska vi låta sionisterna gömma sig bakom förintelsen angripa Libanon? Ska vi acceptera Wolfowitz plan för världsherravälde – Rebuilding America´s Defenses?

  Det är dags att öppna ögonen! Se vår tids myter.

 4. Vissa händelser dominerar vår historieskrivning, vilket är synd eftersom annat av lika stor dignitet kan gömmas och glömmas. Det finns däremot ingen som helst anledning att prata om ”mytbildning” när det kommer till exempelvis förintelsen. Tvärtom borde man infoga förintelsen i den brottets historieskrivning som även innefattar t.ex. kolonialismen, pol pots mördarregim m.fl exempel: glömda eller mindre glömda.

 5. Mr Brown skriver;
  ”Det finns däremot ingen som helst anledning att prata om ”mytbildning” när det kommer till exempelvis förintelsen.”
  Mr Brown svarar inte på vad videon med David Cole påstår – att Auschwitz är en myt.

  Om man Googlar på Kandinskys ”Punkt und Linie zu Fläche” så hittar man det här på svenska:
  Sandro Key-Äberg

  Det är som att komma in i en annan tid.

  Mr Brown säger ingenting om fascisten Wolfowitz och hans plan för världsherravälde. Det fanns inte några sådana planer på femtiotalet. Sandro Key-Åberg betonade leken. Det skulle byggas ett fredligt samhälle efter andra världskiget.

  Nu finns fascisten Wolfowitzs Rebuilding Americas Defenses och människor vågar inte ens tala om den – människro vet inte att den finns – det är som Hitlers Mein Kampf – inte omtalades i media.

  Wolfowitz drömmer i sin plan om vapen som ska döda människor med viss genkod. Wolfowitz är värre än Hitler. Vi får inte lov att låta sionisten Wolfowitz gömma sig bakom förintelsen – döma ut kritik mot vad han förespråkar som anti-semitism. Wolfowitz är ju en Khazar – han är ingen semit.

  Sionisterna är värre än nazisterna – naziterna hade ingen plan att utrota människor med viss genkod enligt vad Wolfowitz skriver i Rebuilding Americas Defenses. Så här skriver fascisten sionisten Wolfowitz i Rebuilding Americas Defenses och Mr Brown blundar?
  And advanced forms of biological warfare that can target specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool” (p. 60)

  Vem vill Wolfowitz utrota? Är det blåögda, rödhåriga eller vilka?
  Vi får inte låta sionisterna gömma sig bakom förintelsen – de är fascister – de också!

 6. Hoppsan:
  När jag nu tittar närmare på affischen kommer jag osökt att tänka på vårt nya svenska ”arbetarparti”, undrar varför?

  Kanske för att det i båda fallen handlar om högerrörelser som bluddrar bort korten.

 7. Och det är knappast troligt att många ”arbetare” kommer att rösta för dem heller. Intressant är att man ibland vill låta påskina att nationalsocialism var en socialistisk arbetarklassrörelse, vilket uppenbart är helt fel, snarare var det helt tvärtom.

  Anonym … vem tjänar egentligen på överdrifter? visserligen har jag nyligen hört om att frågan om statlig etnisk registrering diskuteras i USA, men det är långt till att verkligen exterminera hela människogrupper i stor skala. Koncentrationsläger har ju däremot funnits i staterna, som t.ex. interneringslägren för japansk-amerikaner under andra världskriget.

Kommentarer är stängda.