Republikanernas nya lagförslag tullar på USA:s demokrati

Lennart Franzells postning om Buskens nya lagförslag måste läsas. Här har alltså denne idoge president lyckats få igenom ett lagförslag i USA:s kongressen som ytterligare inskränker de mänskliga rättigheterna och som kan få vådliga konsekvenser för USA:s framtid. Lagen förvägrar ”illegala kombattanter” (läs: fångarna på Guantanamo Bay) rätten att pröva de bevis som finns mot dem i domstol, det som i juridiska termer kallas för Habeas Corpus. Om jag har fattat det rätt så innebär detta att de här personerna kan dömas till döden i slutna militärdomstolar utan att bevisen mot dem överhuvudtaget granskas. Möjligen kan de gå till högsta domstolen med ett överklagande, men de reublikaner som knackat fram det här förslaget har gjort det tydligt för högsta domstolen att de inte skall lägga sig i. För en lekman på det juridiska området är det inte helt lätt att hänga med i svängarna, men det verkar troligt att USA nu, som Lennart Frantzell skriver ”tar steget in i rättsmörkret”

Att den amerikanska kongressen har kapitulerat inför Bush-regeringen och gått med på att införa det här lagvridiga förfarandet betyder slutet för USA som rättsstat. Bush vill börja avrätta muslimska fångar så snart som möjligt och resultatet kommer att bli att hela USA nu får blod på händerna i ett snabbt eskalerande religionskrig.

American Civil Liberties Union (ACLU) skräder inte orden när de kritiserar det nya lagförslaget:

”Nothing could be less American than a government that can indefinitely hold people in secret torture cells, take away their protections against horrific and cruel abuse, put them on trial based on evidence that they cannot see, sentence them to death based on testimony literally beaten out of witnesses, and then slam shut the courthouse door for any habeas petition,” said Christopher Anders, an ACLU Legislative Counsel. ”But that’s exactly what Congress just approved.”

Det finns också andra effekter av det här beslutet som kan få oanande konsekvenser. För det första kan det bli mycket svårare för USA att spela polis i resten av världen och peka finger åt regimer för att de håller summariska rättegångar. Det blir m.a.o sista spiken i kistan på Buskens demokratiseringsoffensiv.

En ytterligare effekt är hur lagen kan tänjas i framtiden. Jag drar mig till minnes ett exempel på hur en amerikansk lag ändrats för att passa helt andra syften än det var tänkt, och det är tillägget i konstitutionen om egendomsrätten, som tillkom för att ge fattiga svarta rätt till egendom efter det att slaveriet var över i USA. Senare har den lagen i stället åberopats av företag för att hindra inskränkningar i deras rätt att äga vad det nu månde vara. Kommer vi att få se en serie av summariska rättegångar med påföljande avrättningar i USA i framtiden i samma klass som Kina, Iran eller Saudiarabien, baserade på helt andra grunder än kriget mot terrorismen?

Och varför detta hemlighetsmakeri kan jag inte låta bli att fråga mig? Vad är det som inte får komma fram i ljuset? Tortyr? Bristande bevis?

Mer om detta på LA Times

Andra bloggar om: , , , ,