Fortsatt glest till midsommar

Som ni som ofta kommer hit märker så har det återigen blivit lite glest mellan postningarna. Jag har helt enkelt haft för mycket annat att stå i på sistone, men jag hoppas snart kunna komma tillbaks med mer frekventa postningar när det lugnar ner sig efter midsommar.