Förringa inte ideologikampen


Så, efter att ha varit en regelbunden besökare i blogosfären i ett halvår så bestämde jag mig sent i går kväll för att öppna min egen blog. Beslutet togs efter det att jag sett SVTs program ”Debatt” som bland annat handlade om valet i Irak. Jag vet, televisionen kan aldrig bli tillräckligt djuplodande i sin analys av samtiden, därtill är den ett alltför begränsat medium, men under debatten om valet i Irak blev jag förvånad över den grunda diskussion om ideologi som fördes. I debatten medverkade bland annat debattören (och tillika bloggaren) David Erixon och Göran Greider samt en amerikansk statsvetare och en nyliberal påläggskalv som jag inte kommer ihåg namnet på. Det är bara alltför tydligt, vilket debatten i går också visade, att högern i det här landet med stor värme har tagit till sig de nykonservativa amerikanska hökarnas ideer och att man gladeligen och okritiserat väljer att robotlikt repetera deras propaganda genom att ständigt återkomma till flosklerna om att sprida demokrati och frihet till världens alla hörn. Jag kan bara anta att det är ett uttryck för glädje över att äntligen finna den ideologiska kampen förd upp även på den svenska politiska dagordningen och in i det mediala rampljuset. Vad som jag måste säga förvånade mig mest var Göran Greiders ovillighet att ge sig in i den debatten, vilket jag tyvärr tror är ett stort misstag. Göran Greider måste som mångårig vänsterdebattör vara informerad om den välorganiserade ideologikamp som förts av de nykonservativa sedan början på nittiotalet, där bland annat tankesmedjan The Project for a New American Century är ett klart uttryck för den doktrin som Bushadministrationen praktiserar i dag. Genom att förringa den ideologikampen riskerar vänstern i det här landet att ohjälpligt hamna på efterkälken när de nykonservativa börjar känna fartvinden.