Planerar USA för en oprovocerad kärnvapenattack mot Iran?

Planerar USA för en oprovocerad kärnvapenattack mot Iran?

Billmons senaste analys på sin blog ”The Whiskey Bar” är minst sagt skarp men också omskakande. Irak och Irans nytända vänskapsrelationer har uppenbarligen skapat en del turbulens i USAr och Billmon försöker på sitt sedvanligt personliga sätt att bringa ljus över frågan. Jag skall bara kort sammanfatta hans rätt långa artikel som i sin tur är en kommentar till Juan Coles artikel på www.salon.com ”The Iraq war is over and the winner is …. Iran”

Uppenbarligen har förhandlingarna mellan Iran och Irak gällt det mesta, bland annat lär regimen i Teheran ha erbjudit sig att bygga tre pipelines mellan länderna. Dealen är att Irakierna skickar råolja till Iran som raffinerar den och returnerar bensin och fotogen. Iran har också erbjudit sig att förse Irak med el.

Att Irak faktiskt är tvingade att söka starka partners i regionen är ett viktigt argument för deras återupptagna affärsförbindelse med Iranierna. Det är ett logiskt val både på grund av kulturell samhörighet och på grund av geografisk närhet.

”Ett Iran med kärnvapen och möjligheter att influera Iraks politik är en strategisk mardröm, inte bara för USA utan också för dess klientstat Israel och Saudierna som har antytt att de kommer att skaffa Kärnvapenkapacitet om Iranierna gör det”, skriver Billmon. En sådan nya terrorbalans med en rad kärnvapenstater i Mellanöstern och Asien är förstås ett scenario där vad som helst kan hända. Billmon spekulerar till exempel i det bisarra faktum att Kineserna antytt att de skulle vara beredda att ta en kärnvapenattack för att få möjlighet att slå till först mot Taiwan. Perspektivet hisnar.

Men det är i Billmons tillägg till artikeln som innehåller den mest spektakulära nyheten, nämligen att Dick Cheney har gett United States Strategic Command (STRATCOM) i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att som skulle sättas i verket vid en ny terroristattack mot USA liknande 9/11 och att denna handlingsplan innehåller planer på ”en storskalig flygattack mot Iran som inbegriper både konventionella stridsspetsar såväl som taktiska kärnvapen”. Nyheten har rapporterats i dag av den neokonservativa tidningen The American Conservative. Nedan ett citat:

Within Iran there are more than 450 major strategic targets, including numerous suspected nuclear-weapons-program development sites. Many of the targets are hardened or are deep underground and could not be taken out by conventional weapons, hence the nuclear option. As in the case of Iraq, the response is not conditional on Iran actually being involved in the act of terrorism directed against the United States.

Several senior Air Force officers involved in the planning are reportedly appalled at the implications of what they are doing — that Iran is being set up for an unprovoked nuclear attack — but no one is prepared to damage his career by posing any objections.

Kortfattat: oavsett om Iran har något med en eventuell attack på amerikansk mark att göra eller inte och oavsett om Iran själva har kärnvapen så förbereder sig USA för möjligheten att genomföra en offensiv oprovocerad attack med taktiska Kärnvapen på Iran. Billmon vet inte själv riktigt vad han skall tro. Det luktar mediemanipulering, men frågan är varför har Cheney i så fall läckt falska uppgifter till just NC?

Själv drar jag mig till minnes alla uppgifter (en del kanske överdrivet konspiratoriska) som pekat på att den neokonservativa klicken som nu regerar USA sedan länge inväntat ett krigstillstånd för att kunna expandera. Den neokonservativa tankesmedjan ”Project for a New American Century” som bland andra haft Wolfowitz, Cheney och Rumsfeld som medlemmar publicerade redan 2000 i en rapport med namnet ”Rebuilding Americas Defenses” att en inriktning mot en mer aggressiv amerikansk utrikespolitik ”…förmodligen skulle be en lång process försåvida inte en katastrof skulle agera katalysator, som till exempel ett nytt Pearl Harbour.(1)” Redan ett år senare kom terrorattackerna på World Trade Center. De neokonservativa hökarna som nu var vid makten var inte sena att utnyttja det läget till fullo.

1) Rebuilding America’s Defenses, s.51, Project for a New American Century www.newamericancentury.com. Se också http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century