Några tankar om demokratins essens

Det pratas i dag ofta om demokrati som vore det ett varumärke som är så känt så att man inte behöver definiera det tydligare. Alla vill ju ha demokrati, eller hur? Demokrati måste ju vara det bästa styrelseskicket, inte sant? Vad pratar vi egentligen om när vi menar demokrati? Menar vi att man har respekt för de mänskliga rättigheterna och möjligheten att välja, respektive kicka ut sina ledare, pratar vi om lika möjligheter för alla att göra sin röst hörd och få inflytande över sitt liv, eller pratar vi bara om den parlamentariska demokratin?

En demokratiforskare som jag hamnade i diskussion med en gång för några år sedan berättade att man i mellanöstern ofta har ett helt annat sätt att se på demokrati än vi i väst. Genom ett beslutsfattande som genomförs med konsensus från de minsta enheterna (byråd, regionala råd, etc.) i en spiral upp till ledaren i toppen av hierarkin så förutsätter man att ledaren för en politik som är samstämmig med folkets vilja. Kanske är det därför som nationstanken förefaller malplacé i mellanöstern som ju sedan 600-talet styrts av ett kalifat snarare suveräna nationer (ett slags arabisk överstatlighet om man så vill) som bröts upp av västmakterna efter första världskriget.

Ordet demokrati är i sig självt inte något annat än en idémässig behållare som man kan fylla med det som passar. För vissa är den parlamentariska demokratin tillräckligt bra, för andra en outvecklad bestämmandeform, för ytterligare andra en kulturellt svårgripbar företeelse. När jag läste om den rapport som FN-organet UNDP publicerade om demokratins tillstånd i Latinamerika hoppade jag till en smula. I en opinionsundersökning svarade 54,7% att ”de skulle stödja en auktoritär regim om den bättre kunde lösa medborgarnas ekonomiska problem”. Det är naturligtvis ett skrämmande dåligt betyg för de förtroendevalda i latinamerika.

Det finns ett mycket intressant projekt i Sverige just nu som kanske visar mot en framtida demokratisk ordning. I kommunfullmäktige i Vallentuna har det internetstödda direktdemokratiska partiet Demoex ett mandat. Det är ett parti utan partilinje, utan given politik. Alla mantalsskrivna i Vallentuna kan bli medlemmar, men även utomstående mot en mindre avgift. Medlemmarna fastställer sedan i partiets linje i vissa frågor genom interna omröstningar på internet. Den enda representanten argumenterar och röstar sedan i enlighet med Demoex medlemmars vilja i fullmäktige. Det är med andra ord en direktdemokratisk struktur inom den parlamentariska demokratin som skall bli mycket intressant att följa i framtiden. Demoex kommer att ställa upp valet 2006 med målet att få 5 mandat och en eventuell vågmästarroll. Då kommer man också att kunna delta i arbetsgrupperna. Om det inträffar kan det bli ett genombrott för systemet på riksnivå.

Till sist måste man aldrig glömma att begreppet demokrati alltid måste kopplas ihop med begreppet makt. Om den kopplingen försvinner ur synfältet blir begreppet demokrati bara en tom fras.

5 reaktioner till “Några tankar om demokratins essens”

 1. ”Det finns ett mycket intressant projekt i Sverige just nu som kanske visar mot en framtida demokratisk ordning.”

  Under alla omständigheter är det utomordentligt intressant. Undrar oxo om inte andra kan tänka sig att hänga på en sådan sak. Ett sorts lokalt missnöjesparti.

  Om det är så lyckat vet jag inte precis, men som sagt. Intressant!

 2. Ett lovvärt iniativ att ta upp en diskussion om vad vi ska mena med demokrati! Bush använder ju ordet för att kolonisera andra länder – beröva dem sina naturtillgångar! Tidigare så använde vi ord som Jesus och Gud för att ta andras naturtillgångar under sken av att kristna dem. Sverige koloniserade Finland redan på 1100-talet Finland för att sprida den tidens lära kristendomen:
  http://www.algonet.se/~bokgren/Skara%20Medeltidsgille-historiebok2.html

  Som du skriver handlar det om makt.

  Demokrati = Folkstyre = Vadå?
  I Sverige har 99,996 procent av befolkningen inte rätt att fatta beslut som berör oss alla enligt vår grundlag. Endast 0,04 promille har rätt att fatta beslut – de 349 riksdagsledamöterna.
  1000*349/9 000 000 = 0,04 promille
  100-0,004=99,996 procent

  Vi har inte rätt att att ha regelbundet återkommande beslutande folkomröstningar i frågor som gäller inrikes- och utrikespolitik, endast i vilande grundlagsfrågor.

  Däremot kan vi få ha beslutande folkomröstningar i Melodifestivalen!
  Det finns inte längre någon jury – musikriksdagsledamöter i Melodifestivalen – våra röster räknas som beslutande.

  Men behöver vi inte kunna få besluta i andra frågor också?
  Ska inte riksdagen tillfråga folket i vissa frågor innan de beslutar?

  Vi får ha rådgivande folkomröstningar – men råden från dem körs över av riksdagen. Vi måste få besluta!

  De lögner vi tvingas leva med från politiker och journalister måste bero på något. De behöver inte rätta sig efter oss så de kan köra över oss – förtiga, förvränga och förleda oss.
  Titta på dagens löpsedlar och TV-program så förstår du hur vi blir behandlad som en massa av dessa politiker och journalister som ser sig själlva som en elit.

  För att få politiker och journalister att lyssna på oss – rätta sig efter oss – behandla oss som jämlikar – är inte då det enda sättet att vi skaffar oss regelbundet återkommande folkomröstningar?

  Det betyder INTE direkt demokrati – partierna, riksdagen och regeringen ska vara kvar – men vi behöver ha ett vapen – ett demokratiskt vapen som skrivs in i Sveriges grundlag – att vi ska få ha beslutande folkomröstningar någon eller några gånger om året.

  Nu får vi besluta vilket parti vi ska välja vart fjärde år – men partiernas program är som suddiga kartor som ska visa vägen fyra år framåt – sådana suddiga kartor – nästan bara med lite olika färger – duger inte att välja på. Vi måste kunna få besluta i konkreta frågor:

  När en miljon svenskar ställts utanför arbetsmarknaden. Ska vår Riksbank tänka på att hålla nere inflationen eller arbetslösheten?

  Vi måste kunna få besluta om Riksbankens mål för sin verksamhet!

  När USA inte bryr sig om FN ska vi då inte bry oss om FN? Kan det bli fred i världen om vi inte bryr oss om FN? Vår försvarsminister säger att vi inte behöver bry oss om FN – vi kan skicka trupper vart vi vill – utan att fråga FN.

  Vi måste få kunna rösta – ta beslut – om vi ska bry oss om FN eller inte!

  Vad tycker du om att vi ska ha regelbundet återkommande beslutande folkomröstningar?
  Det kanske finns andra alternativ?

  Vad ska demokrati ha för innehåll för att få kallas demokrati?
  Demokrati = Folkstyre = Vadå?

 3. Jinge…
  länken borde synas längst ned i kommentarerna men jag har faktiskt inte fått något riktigt grepp om hur blogspot hanterar backtrackpingar

  nickname…
  det finns ju en massa alternativ som kan användas för att ”komma runt” den nationella politiken som i sin tur kan har effekter på den. George Monbiots bok ”the age of consent” innehåller ju ett sådant: att skapa ett ”paralellt” världsparlament med direktdemokratiska förtecken.

Kommentarer är stängda.