Pariskravallerna ett släggslag mot fästning Europa

Jag är egentligen inte speciellt chockad över det som händer i Frankrike just nu. I mina ögon är det en obeveklig konsekvens av de senaste årtiondenas Europeiska invandringspolitk och globaliserade flyktingströmmar.

Precis som jinge, som skriver om upploppen i dag, tror jag att det vi ser nu är en del av en ökande globalisering. Medan Europeiska företag stirrar sig blinda på outsourcingmöjligheter och billiga förtjänster så blundar regeringarna för den oerhörda dragningskraft som Europa har på de som vill skaffa sig en drägligare tillvaro och hjälpa sina familjer. Politiken som syftat till att till varje pris behålla den Europeiska enheten är i längden ohållbar, fästning Europa kommer obönhörligen att nötas ner mot ett mer integrerad enhet med resten av världen. Om man ser pessimistiskt på saken är det enda alternativet konflikt. Att folk är beredda att ta oerhörda risker för att komma hit är bara bevis nog.

Jag undrar om vi inte kommer att få se en ny värld växa fram i gränsområdena kring europa bebodd av flyktingar som desperata försöker ta sig in i värmen. Ceutaenklaven, Gibraltar, Turkiet och andra länder i södra europa kan komma att få helt nya städer bebodda av flyktingar som lever under miserabla förhållanden. Det är inte acceptabelt om vi vill fortsätta kalla oss demokrater.

Vad är lösningen om vi inte vill ta den konflikt som nödvändigtvis kommer att komma? Naturligtvis att hjälpas åt för att skapa bättre förhållanden i de länder där flyktingarna kommer ifrån. Öka de civila insatserna i dessa länder, öka biståndet, öka bidragen till de organisationer som verkar i dessa länder, slopa subventioner, öka investeringarna. Jag kan inte se annat än att fästning Europa oundvikligen leder till konflikter som kommer att urholka det välstånd som vi nu har. Det är bättre att dela med sig av det välståndet medan det fortfarande finns.

Kanske ryste någon kolonisatör på 1800-talet inför tanken på att de folk han förslavade och mördade någon gång skulle slå tillbaks mot Europa. Det är nu det börjar hända.

10 reaktioner till “Pariskravallerna ett släggslag mot fästning Europa”

 1. Jo, och jag tror att samhället måste göra ett schema för globaliseringen. Man kan inte över en natt öppna alla kranar eftersom man då dränerar arbetsmarknaderna lokalt. Knepiga problem detta..

 2. Jag håller med, det måste vara en långsam och väl genomförd process. Det finns inga enkla lösningar, men om inte t.ex. EU gör något snabbt kommer de främligsfientliga att få ännu starkare fäste och sen är det full konfrontation.

 3. Ja det är bara att hoppas att vi slipper. Tyvärr tror jag att detta till stor del beror på en extrem brist på analys av marknadsfundamentalisterna. Vem som helst borde kunna räkna ut att man hellre pruducerar en mutter i Kina för 1.- än samma mutter i Sverige för 31,50

  Detta hade man kunnat lösa smidigt genom en kontinuerlig avtrappning av tullar etc, på samma sätt som man kunnat utrota jordbrukssubventionerna.

  Hade förändringen blivit långsam hade strukturrationaliseringen blivit långsam och jobb hade funnits kvar. Vitsen måste ju vara att fördela resurserna rättvist, men det blir inte rättvist om man vänder upp och ned på en hink. Bara blött..

 4. Utmärkt skrivet, Jinge! Det finns inga gratisluncher, det måste också företagen inse. Man köper billig arbetskraft utomlands men vill inte betala de kostnader det innebär på hemmafronten i form av arbetslöshet. Det slår förr eller senare tillbaks i form av social oro eller nya skatter.

  Samtidigt inför EU importgränser på textilier från Kina och håller fast vid subventionerna. Alla verkar handla i panik, och det lär vi väl tyvärr få se mer av nu.

 5. Vad man måste sätta sig in i är bankernas spel bakom kulisserna. Här handlar det om ryska revolutionen finansierad av bankirer.

  Iran-Contras – vilka banker var inblandade där?
  Vilka banker spekulerade i 911?
  Hur mycket visste Federal Reserve om London 7/7?

  Det finns storspelare! Det fattas insyn och kontroll – vår demokrati är mycket outvecklad — endast 0,04 promille av befolkningen har beslutande röstrött alltså de 349 riksdagsledamöterna – övriga nio miljoner är inte betrodda! Och vem tror att riksdagsledamöterna förstår bättre – en smula mer tid har de fått till att sätta sig in i frågor och ändå röstar de alla som sin partiledning!!!

  Vi måste skaffa oss regelbundet återkommande beslutande folkomröstningar om inte riksdagen hela tiden ska köra över befolkningen eller Paris upproret sprider sig till Sverige. Först med beslutande folkomröstningar kan det bli en diskussion – läs Aftonbladets och Expressens löpsedlar – de behandlar människor som barn – det finns ingen diskussion kvar knappt i det här samhället – vi lever i ett elitsamhälle som fortfarande kallar sig demokrati – där diskussionen upphört – elitens respekt för andra människor inte finns kvar – upplevelseindustrin ska hålla folket sysselsatt.

  Ordfront / Korståget mot välfärden
  Novemberrevolutionen är en uppvisning i konsten att kringgå demokratin. …
  Efter novemberrevolutionen var det som att alla fördämningar mot nyliberalismen …
  svt.se/svt/ NOVEMBERREVOLUTIONEN

  Och det måste satsas på alternativ till oljan!!!

  Jakten på nästa generations solel

  Ångslottet
  HAMPA FÖR BIODIESEL

  Henry Ford’s first Model-T was built to run on hemp gasoline and the CAR ITSELF WAS CONSTRUCTED FROM HEMP! On his large estate, Ford was photographed among his hemp fields. The car, ’grown from the soil,’ had hemp plastic panels whose impact strength was 10 times stronger than steel; Popular Mechanics, 1941.

  Det finns alternativ – men de som tjänar pengar på olja vill hellre skapa en rövarhistoria kallad 11 september för att bygga en oljeledning från Kaspiska havet genom Afghanistan ner genom Pakistan. De vill hellre splittra upp Irak och ta deras olja. Och gärna få igång oljeledningen från Irak genom Syrien till Israel. Och gärna lägga beslag på Irans och Venezuelas olja.

  Det fjärde världskriget startade med 911 säger PNAC och människor har aldrig hört talas om PNAC. Media tiger. – Det fjärde världskriget utspelas i våra huvuden och hjärtan. Det är till stora delar ett propagandakrig. Det handlar om en fördumningskampanj. Människor har lärt sig att läsa och skriva, men de ska inte få använda sina kunskaper. Eliten ska få ha kvar sin företrädesrätt. De vill inte ha några beslutande folkomröstningar.

  Den stora myten är talet om demokrati – Bush sprider demokrati påstår han – I Sverige råder demokrati – skriver och säger många – det är inte demokrati – det är elitokrati – en elit styr – manipulerar människor – den tekniken har använts länge – det är först när människor får de tre beslutande knapparna JA, NEJ, AVSTÅR som det kan börja räta till sig.

  Människor ska inte behöva gå ut på gatorna för att slåss – det är resultat av att demokrati inte råder – Frankrike kallas en demokrati – men det är en centralstat – med en enorm byråkrati – de vill t.ex. inte ha in invandrarna till Paris centrum – därför har de höjt taxorna på den kommunala trafiken. Invandrare ska vara i sina förorter – inte komma in i centrum – de som gjort det här kallar sig demokrater. Det är en elit som härskar genom att splittra – ett gammalt trick – bygger rövarhistorier för att skrämma människor in i sin famn.

  Det handlar om kontroll av media, ekonomi, vapenhandel – men framförallt myten om vad som är demokrati.
  Vi måste lära oss att definiera vad vi vill mena med demokrati!!!
  INGEN VILL TALA OM BESLUTANDE FOLKOMRÖSTNINGAR!
  Varför? Det behöver inte betyda direkt demokrati – det kan vara ett samspel med de politiska partierna – men människor måste få möjlighet att styra politikerna direkt – skulle vi haft en miljon ställda utanför arbetsmarknaden om vi haft beslutande folkomröstningar – tror inte det!

 6. Var står Mr Brown i frågan om
  beslutande folkomröstningar?

  Man kan titta lite i svenska Wikipedia:

  Allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor infördes först sedan den ryska revolutionen inträffat och påverkat stämningen i Sverige. Rädslan för en revolution också här ledde till att de konservativa i första kammaren 1918 gick med på en rösträttsreform där bland annat den graderade rösträtten avskaffades och kvinnor fick rösträtt och var valbara i kommunalvalen.

  Folkomröstningar är ett slags direktdemokrati där folket kan besluta. I Sverige är folkomröstningar oftast rekommenderande och ej beslutande. Politikerna kan då alltså upphäva demokratin om den inte folkviljan anses ha rätt.

  Det dröjde dock till 1945 innan allmän rösträtt infördes i Sverige och även de kvinnor och män som levde på fattigvård (dåtidens socialbidrag) eller som befann sig i personligt konkurstillstånd fick rösta i allmänna val. Sverige var därmed sist bland de nordiska länderna med att införa allmän rösträtt.

  Den traditionella indelningen av demokrati har varit Direkt demokrati och Representativ demokrati. Den direkta demokratin brukar hänvisas till Antikens Grekland och syftar på att alla röstberättigande beslutar direkt i alla frågor.

  Vi har en elit som styr – som ser sig själva som boskapsskötare och befolkningen som valboskap – detta borde inte få kallas demokrati – det är elitokrati.
  Utan beslutande folkomröstningar körs människor över – och det blir som i Frankrike, eller? Vad säger Mr Brown?

 7. Som princip är direktdemokrati mycket intressant, i praktiken inte nädvändigtvis att föredra. Men…det finns intressanta direktdemokratiska alternativ som drar fördel av internet. I Vallentuna har det direktdemokratiska internetstödda partiet Demoex ett mandat sen förra valet. Det är s.a.s. ett direktdemokratiskt initiativ inom den parlamentariska demokratin. Kolla på deras sajt

 8. Och man kan undra vad jinge har för demokratisyn när han skriver så här:
  ”Vitsen måste ju vara att fördela resurserna rättvist, men det blir inte rättvist om man vänder upp och ned på en hink. Bara blött..”

  Jinge kanske inte är för beslutande folkomröstningar? Det blir ”bara blött” enligt honom? Han vill behålla elitokratin – att 0,04 promille av befolkningen har beslutsrätt?
  Tyvärr lär han inte vara ensam om det – de flesta människor underkänner sig själva – eller underkänner andra – de vill inte ha beslutande folkomröstningar – sen förstår dem inte varför samhället ser ut som det gör – eliten har helt lyckats förvända ögonen på dem – genom att missbruka ordet demokrati=folkstyre så har de lyckats hypnotisera befolkningen. Om inte befolkningen röstar som önskat t.ex. i frågan om vänster eller högertrafik så körs folket helt enkelt över. Folket förstod inte sitt eget bästa men det gjorde eliten enligt de själva. Och folk går på det här. Regelbundet återkommande beslutande folkomröstningar löser det här – tror jag.

  Varför inte ha en fyra årig experiment period till att börja med. Varför inte börja med regelbundet återkommande rådgivande folkomröstningar. Varför ser vi inte till att vi får ge politikerna råd en gång i kvartalet i ungefär två till fem frågor? Ett litet experiment och jag tror att politikerna skulle börja rätta sig efter folket och media också – media skulle sluta att behandla oss som okunniga idioter! Och vi skulle slippa se brinnande städer. Det skulle bli ett samtal istället. Men det finns de som vill stoppa diskussionen – besserwissrar – ekonomer, akademiker, politiker, journalister elitister…

 9. Det går att leta reda på direktiven till grundlagsutredningen och sen läsa:

  Kommittén skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2008.
  (Justitiedepartementet)
  Det handlar helt enkelt om att förhala folkomröstningar – demokrati! genom att utreda frågan i all oändlighet. Det är som i början på 1900-talet det gick inte att genomföra ”demokrati” innan ryska revolutionen hade skrämt upp eliten.

  Det går att söka på folkomröstning i direktiven – du får 32 träffar. Och man kan läsa bland annat följande:

  Inom ramen för den representativa demokratin finns möjlighet att i en viss fråga hålla en rådgivande folkomröstning. Sedan 1979 finns även möjlighet att hålla beslutande
  folkomröstningar om vilande grundlagsförslag. 1996 års Folkomröstningsutredning gjorde
  en översyn av gällande regler för folkomröstningar och övervägde behovet av
  förändringar. Utredningens förslag (SOU 1997:56) har dock inte lett till lagstiftning.

  Det har redan utretts! Och i direktiven finns inte något om beslutande folkomröstningar i annat än i vilande grundlagsfrågor. Det här är en bluff helt enkelt! Det är väl busenkelt att låta oss rösta säg två gånger om året i några frågor för att få se vad vi tycker – få reda på om vi vill ha vänster eller högertrafik.

  Ta reda på vad folk anser ska vara riksbankens mål – bekämpa inflationen eller arbetslösheten?

  Ska Sverige sända militär trupp utomlands utan att FN har gett sitt medgivande?

  Nej, de här som vill kalla sig för demokrater är inga demokrater – de är för elitstyre – de har underkänt folket. Folket kan få ha beslutande folkomröstningar i Melodifestivalen är deras recept. Jag kallar dem elitokrater – det finns andra namn!

  Nej, låt oss göra ett experiment. Vi ska se till att rösta i några viktiga frågor – en gång vid midsommar och en gång vid jul – och vi ska få reda på vad politikerna inte vill få veta – vad människor tycker – de vill inte att vi ska få reda på det – de vill tycka åt oss – så enkelt är det – kan inte dessa besserwissrar välja sig ett annat folk?

  Eller de vill kanske inte ha något folk? De vill inte tillverka något motmedel mot fågelinfluensan åt alla – det är bara de själva som ska ha motmedel mot fågelinfluensan – enligt den lista de har gjort upp livs/dödslistan vid fågelinfluensa – så mycket demokrater är de! Där visar sig deras rätta ansikte – deras avsikt!

  De vill kalla sig demokrater – men önskar liv endast åt sig själva – död åt befolkningen. Låt oss ta saken i egna händer – låt oss ta besluten själva – sätta igång med beslutande folkomröstningar utan att invänta deras utredningar.

 10. Tittar man in på DemoEx så kan man gå in på deras arkiv och läsa om Odemokratiska fenomen. Så här skriver de om kommunfullmäktige – i princip gäller samma sak för Sveriges Riksdag – det är därför vi själva måste se till att genomföra folkomröstningar:

  Spel för galleriet

  Två motioner tas upp i kommunfullmäktige den 3 maj 2004. Båda motionerna har verkställts innan de har beslutats av kommunfullmäktige. Motionerna handlar om att bygga ny järnvägsövergång samt att behålla datatekniker i gymnasiet. En överenskommelse med SL om att bygga järnvägsövergång är redan klar. Gymnasiets datatekniker är flyttade och har redan fått nya arbetsrum.

  I kommunallagen framgår klart och tydligt att den beslutande församlingen i kommunen är kommunfullmäktige. I praktiken är dock kommunfullmäktige är ett spel för galleriet. Det som sägs saknar betydelse, frågorna är redan avgjorda innan de debatteras. I Vallentuna har det gått så långt att ärenden t.o.m. verkställs innan de ska beslutas i fullmäktige. Strider det inte mot kommunallagen? Hur kan det bli så här?

  Fullmäktige väljer en kommunstyrelse som bl.a ska yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige. I styrelsen har den politiska koalitionen makten. Eftersom politiker måste följa partilinjen för att inte bli utstötta ur partigruppen kan makten koncentreras. Förhandlingar mellan koalitionens ledande politiker och några topptjänstemän avgör hur styrelsen ska rösta, och i praktiken också hur kommunfullmäktige ska rösta.

  Vad man undrar – vad gäller Mr Brown – som gett oss länken till http://www.demoex.net
  vilka frågor skulle han vilja föra upp i folkomröstningar?

  De här frågorna?
  Ska Sveriges riksbank ha som mål att bekämpa inflationen eller arbetslösheten?
  Ska Sverig kunna skicka trupp till andra länder utan FN´s godkännande?
  eller vilka?
  Alla välkomna med förslag till frågor för folkomröstningar – Mr Brown, jinge, det kanske finns fler som vill haka på?

Kommentarer är stängda.