Storyn om den vita fosforn i Brittisk press

Sedan stormingen av Fallujah i november förra året har det förekommit diskussioner om huruvida Amerikansk militär använt fosforbomber och Napalm på ett otillåtet sätt i striderna. Den 7 november skrev Yabosid om detta och det går också att ladda ned en film från Information Clearinghouse via hans blog. Kanske är det delvis på grund av RAIs dokumentär som storyn, som hittills bara diskuterats på nätet, börjar nå det översta meiaskiktet. The Guardian har i dag en artikel skriven av aktivisten och författaren George Monbiot som berättar storyn bakom storyn vilket i sin tur fått BBC Radio att ta upp den i dag.

De fosforgranater som det handlar om används vanligtvis som lysgranater för att lysa upp stridszoner eller rökridåer. Som sådana är de inte illegala enligt internationella konventioner. Att använda dem mot människor är en annan sak. Fosforn skapar fruktansvärda brännskador för de som överlever, att överleva direktkontakt med vit fosfor verkar däremot inte vara helt enkelt eftersom fosforn brinner i kontakt med luft och sedan i princip kan förtära en människa in till bara benet. Amerikansk militär verkar ha använt den för att ”röka ut” gömda motståndsmän.

”White Phosphorous. WP proved to be an effective and versatile munition. We used it for screening missions at two breeches and, later in the fight, as a potent psychological weapon against the insurgents in trench lines and spider holes when we could not get effects on them with HE [high explosive]. We fired ’shake and bake’ missions at the insurgents, using WP to flush them out and HE to take them out.” skrev Field Artillery Magazine som var den första källa som berättade om den vita fosforn.

Det är naturligtvis bara ytterligare en historia om krigets smutsiga realiteter som ingen egentligen vill höra talas om. Vi har ju Saddam inför rätta! Det är enkelt att prata om fördelarna med krigföring i demokratins namn, men ingen vill egentligen prata om sönderbrända människor. Om ni verkligen, verkligen, vill se hur sådana offer ser ut, så besök den här sajten. Jag utfärdar dock en kraftig varning. Bilderna är fruktansvärda. http://www.uruknet.info/?p=12676.

Det är naturligtvis paradoxalt och skrämmande att USA använder kemiska vapen i Irak när man åkte dit för att avväpna saddam hussein från just sådana och att fångar torteras när man ville befria Irakierna från tyrrani, men den moraliska tit-for-tat diskussionen tänker jag låta vara därhän. Den är given. De som stödde kriget bör dock tänka på att aggressiv krigföring i kombination med lögner och ständiga förnekanden i förlängningen urholkar vår demokrati.