Isolera Landskrona en lösning?

Som utopist kan jag faktiskt förstå varför 22% av Landskrona-borna gick och valde Sverigedemokraterna, för någonstans under den främlingsfientliga retoriken så lyckas SD uppenbarligen förmedla att de står för drömmen om det obefläckade samhället. Sörgårdsidyllen där inga begår brott och där svenskeheten som ideal gör homogeniteten så stark så att alla till och med dricker samma kaffe (helst Gevalia). En plats där inga bruna ansikten sticker fram sina fula nunor och stör det rosenröda skrimret. Det är som om Landskrona vill vara som Disney-staden Celebration, en ”gated community” för likatänkande och likakännande.

Kanske är det ändå mest likakännande det handlar om, något som också Helen Lööw från Forum för Levande Historia tar upp i en intervju med DN:s webbtv den 20 september. Trots att statistiken inte visar att Landskrona är överdrivet mer brottsdrabbat än andra kommuner, så känner alla som bor där att det är så och det spelar ingen roll om man klistrar upp statistiken i pannan på dem, de känner vad de känner ändå. Helen Lööw pekar också på det intressanta faktum att de regioner som Sverigedemokraterna varit framgångsrika i, i princip är desamma som Nazisterna var populära i under trettiotalet. Varför det är just så har hon inget svar på men man kan ju tänka sig att även politiskt tänkande går i arv. Det är med andra ord ytterligare ett argument för att inte låta sig luras av Sverigedemokraternas folkhemsretorik.

Så hur skall vi tackla denna nya isolationism? Tja, varför inte isolera Landskrona om de nu så gärna vill stå utanför det övriga samhället och skapa sin perfekta idyll? Gör Landskronaborna statslösa och ge dem tillfälliga pass när de skall resa in i Sverige där det klart och tydligt står var de kommer ifrån. Sätt upp en skyddsmur omkring hela kommunen och skänk den ett tjugotal undermåliga motorbåtar som de kan använda för att ta sig därifrån. Det tar väl en fem sex dygn ner till kanarieöarna och därifrån kan de sedan enkelt ta sig ned till Senegal för att söka asyl.*

Andra bloggar om: , , , , ,

* Jag vet, man bör inte blanda seriösa inlägg med ironiska

11 reaktioner till “Isolera Landskrona en lösning?”

 1. Ironi är tyvärr en utdöeende konstart.
  Dina frågor om isolering belyser själva kärnan i problemet då nazismens idéer naturligtvis inte kan isoleras. En nazist eller terrorist kan inte identiferas fysiskt.
  Det handlar om idéer som uppkommer helt oberoende av land, religion, kön, utseende eller
  någon annan fysisk egenskap. Nazismen kan alltså inte isoleras, lagstiftas bort eller
  fysiskt bekämpas därför att det är en IDÉ.
  Ett vanligt tankefel är att andra världskriget var ett krig mot nazismen. Kriget fördes
  fysiskt mot den tyska krigsmakten som blev nedkämpad och ingenting annat.
  Nazismens idéer finns kvar och kommer i all framtid att poppa upp när jordmånen finns i
  felaktigt förd politik.
  Landskrona visar alltså på en brist eller fel i den hitintills förda politiken.

 2. Du har en poäng i att idéer inte kan isoleras fysiskt, men isolation kan däremot ses som ett verktyg för att förverkliga en idé och på sätt och vis är det det som SD vill åstadkomma.
  Sedan tror jag inte att det går att spåra nazismens, eller ultranationalismens, upp-poppande tillbaks till vissa politiska beslut. Anledningen till att ultranationalismen firar triumfer just nu handlar enligt mitt sätt att se det om globala processer där ekonomi och politik samverkar. Att skylla SD:s framgångar på att sossarna fört fel politik (jag vet inte om det var det du menade) blir därmed ganska meningslöst i ett bredare perspektiv även om sossarna förstås kunde ha agerat annorlunda. hur är frågan?

 3. Frågan är hur man förebygger nazism, hur kan den förhindras om den inte kan isoleras i egenskap av något gripbart?

 4. Där var jag tvungen att tänka till lite. 🙂 Nazism är ju ett ganska väl avdelat historiskt begrepp, men jag vill ändå mena att nazismen inte bara är en ide utan också en praktik som inte avgränsas av det som hände i tyskland på 30 och 40 talen. nazismen är på så sätt i sin praktik ett uttryck för ett högst mänskligt begär efter absolut makt och dominans, som kan visa sig i storpolitiken såväl som i alla andra sociala sammanhang.

  svaret på hur vi kan förebygga nazism är detsamma som svaret på hur vi kan minimera skadorna av det våld som uppstår i människans och dess organisationers strävan efter total dominans med hjälp av förtryck.

  m.a.o en klassisk filosofisk fråga

 5. Nu hörde jag på radion häromdagen, minns inte om det Studio ett, Vår grundade mening eller något annat program, att en lokaltidning i Landskrona hade skrivit en hel artikelserie om ”problemen med invandrarna”, om deras kriminalitet etc. etc, (man hade en lång diskussion om saken och chefsredaktören försvarade artiklarna) inte så långt före valet, och att det finns de som menar att just den artikelserien troligen påverkade en hel del människor att rösta på sd.

  Och vi vet ju hur lätt det är för massmedia att arbeta upp hysteri, skräck för brottslingar etc, fast det ofta är en ganska irrationell rädsla. Så jag föreställer mig att den där artikelserien kan ha spelat en viss roll i det här sammanhanget, i synnerhet som det nästan inte finns något som är lättare än att uppamma och framkalla främlingsrädsla, rasism eller främlingsfientlighet om man vill göra det.

 6. Svt hade också ett inslag om tidningskampanjen du beskriver och menade också att den kan ha bidragit. Jag frågar mig om förhållandet också kan vara det motsatta: att tidningen varit bra på att känna av de lokala stämningarna, och spelat på folks ”känsla” av hur läget är, vilket i sin tur bekräftat folks uppfattningar och ytterligare ökat främlingsfientligheten. Tidningen kan ha blivit uppfattad som att den ”vågar säga sanningen” om ”hur saker ligger till”. Att sanningen flugit ut genom dörren har för länge sedan upphört att vara relevant. Det är den ömsesidiga bekräftelsen som är viktig.

  Lite psykologiserande så här på nattkröken 😉

 7. Hrm:
  Man ska nog inte underskatta den betydelse en sådan här artikelserie har, i och med att den gör det acceptabelt att lägga skulden för en massa problem på invandrarna. Artikelserien legitimerar och sanktionerar slutsatsen att allt elände beror på invandrarna. Jag hävdar fortfarande att massmedia inte ska ägna sig åt att sådant utan åt att informera om vari de verkliga problemen består, arbetslöshet, utslagning av många människor etc. som inte beror på invandrarna alls.

  Men de etablerade partierna har ett gemensamt intresse av att inte informera om orsakerna till den permanentade arbetslösheten. Däri består deras giganiska förräderi mot svenska folket.

 8. Kerstin…
  jag underskattar inte betydelsen, men undrar vad som är hönan och vad som är ägget. Landskronaborna har kanske den populistpress de förtjänar så att säga. Landskronaborna antyds ju ha en tradition av extrem främlingsfientlighet sedan gammalt, vilket diskuteras i intervjun med helene lööw.

  Sedan håller jag fullständigt med dig om att partiernas totala mörkande av orsakerna till arbetslösheten är skandalös och helt i paritet med landskronatidningens populism. vad är det man tror att svenska folket inte skall förstå?

 9. Mr Brown skriver:
  Sedan håller jag fullständigt med dig om att partiernas totala mörkande av orsakerna till arbetslösheten är skandalös och helt i paritet med landskronatidningens populism. vad är det man tror att svenska folket inte skall förstå?

  Jag misstänker starkt att politikerna är livrädda för de vet att folk skulle förstå exakt – om politikerna inte mörkade det viktigaste 🙁

 10. Och det är intressant. Min ståndpunkt är

  1. att arbetslöshetsfrågan har globala dimensioner och att politikerna inte vågar inte prata om frågor med global återverkning.

  2. att arbetslösheten är en del av en recess i världsekonomin och att sossarna offrat arbetslösheten för att hålla nere inflationen. Det vågar man inte heller prata om eftersom det är ett direkt svek mot deras traditionella väljargrupper.

  jag vet inte om du är inne på samma linje som mig

Kommentarer är stängda.