Ett fascinerande förslag: interparlamentariskt samarbete

Jag tycker att den lilla tidningen Stockholms Fria blir allt bättre och matigare. Under hösten och vintern har man haft en mycket intressant serie om EU och framtiden med titeln ”ett annat Europa” (finns tyvärr inte på nätet), där man har stött och blött EU-projektets framtid och låtit både EU-motståndare och federalister komma till tals. I dag föreslår Anders Erkéus en mycket intressant och visionär modell för internationell samverkan som skulle kunna fungera med eller utan EU eller parallellt med detsamma. I korthet går det som Erkéus kallar för ”interparlamentariskt samarbete” ut på att nationella parlament skulle kunna lägga förslag om lagändringar i andra nationers parlament. Motioner och lagförslag skulle inges till ett Internationellt Parlament (IP) som väljer ut och bereder förslagen innan de går ut till alla andra invoverade parlament inom samarbetet som i sin tur är skyldiga att rösta i frågan. De länder som gillar förslagen inför dem.

Erkéus modell är klart fascinerande. I stället för den likriktning av nationella lagar och förordningar som utgår från EU så förespråkar han ett slags dynamisk mångfald som bygger på att de nationella parlamentens självständighet i kombination med ett utökat internationellt samarbete.

Uppdatering: länk till Erkeus förslag på Engelska.
Andra bloggar om: , , , , ,

3 reaktioner till “Ett fascinerande förslag: interparlamentariskt samarbete”

  1. Det där lät spännande! Här på vetenskaplig konferens föreslog en mycket erkänd statsvetare något liknande. USA borde ha en kammare med representanter från andra länder eftersom dess politik påverkar hela världen. Mannen ifråga förestår de globala gallupundersökningarna och påpekade att 80 procent av de tillfrågade kunde ge svar på vilken amerikansk president man ville ha, samt skulle rösta om man fick. Samtidigt röstar mindre än 50 procent av den egna befolkningen i amerikanska presidentval. Fler amerikanser än i något annant land (demokratiskt) ansåg att deras val INTE var free and fair. Hans slutsats var att USA:s problem ligger på hemmaplan, inte i omvärlden!

  2. Det låter både radikalt och intressant. Jag antar att de här ideerna visar på det logiska sättet att också göra politiken sant global. När det gäller EU så måste man ju fråga sig vad som skall hända härnäst.

    Får man fråga vad din statsvetare heter? Skulle vara intressant att kolla upp.

    Jag har som du kanske sett uppdaterat inlägget med en länk till Erkeus presentation av sitt förslag på Engelska.

    Erkeus pekar f.ö. på ett annat mycket intressant exempel: uppenbarligen har slovenien ett slags överhus med begränsad lagstiftande makt som innehåller representanter för intresseorganisationer, bland annat facket, arbetsgivarna, jordbruket och skolväsendet mm.

Kommentarer är stängda.