Den borgerliga samhällsmodellen

Det framstår som så fullständigt ociviliserat när en politiker i det tjugoförsta århundradet känner sig manad att gå ut och försöka sätta stopp för homosexuella äktenskap som Charlie Weimers på politikerbloggen. Nog för att ärkereaktionärernas utrymme har blivit nog så kringskuret på senare år. Weimers argumenterar nämligen inte mot en könsneutral äktenskapsbalk på biologiska grunder, vilket alla vet vore ohållbart i dag, utan menar av någon outgrundlig anledning att äktenskapet skulle upphöra som institution om man införde en könsneutral lagstiftning. ”Att avskaffa äktenskapet vore att underminera den framgångssaga som familjen varit under tusentals år…”. Och sedan följer en lovsång till äktenskapet över flera stycken. Under denna lovsång tycks det nästan som att han börjar motsäga sig själv för om det nu är så fantastiskt att gifta sig så borde väl homosexuella utan vidare också få göra det? Blir inte äktenskapets ”framgångssaga” bara bättre av det?

”Att medlemmar av en borgerlig regering väljer att ignorera familjens avgörande roll för människors välfärd och det allmänna bäst är för mig obegripligt.” skriver Weimers. Tvärtom skulle jag säga. Om familjens roll nu är så avgörande borde de borgerliga verkligen satsa på en könsneutral familjelag. Om Weimers skall kunna argumentera för sin sak måste han ta upp det biologistiska argumentet: att homosexualitet inte är naturligt. Så långt vågar han inte gå. Däremot menar han att ”Om en borgerlig regering sviker i äktenskapsfrågan är det inte bara ett slag emot den svenska familjen, det betyder också att denna regering blir den första borgerliga regeringen som aktivt fjärmar sig ifrån den borgerliga samhällsmodellen.”

Ach so! Regeringen fjärmar sig alltså från den borgerliga samhällsmodellen? Låt mig se. Rätta mig (inte)om jag har fel, men är inte det den modellen som bland annat förslavat människor, startat otaliga krig, genomfört folkmord och förtryckt minoriteter och avvikande? Det är kanske inte så konstigt att de fjärmar sig.

Emil Adén och Fredrik Pettersson går i svaromål

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,