Årskrönika – en genomgång av 2007 års bloggande

Nu går snart mitt tredje år i blogosfären mot sitt slut och det är dags att sammanfatta årets diskussioner och inlägg. Det har varit ett ryckigt år om man tittar på min postningsfrekvens och om jag skall vara ärlig så tycker jag att kvalitén på inläggen skiftat lite väl mycket. Jag föredrar trots allt de längre inläggen som är mer resonerande och djuplodande. I augusti var jag för övrigt på väg att lägga ner. Tidsbristen var total och min intellektuella kapacitet behövdes på annat håll. Jag hade till och med skrivit min avskedspostning när inspirationen på ett mirakulöst sätt började flöda igen. Så, jag är kvar. Alive and kicking. Nåväl: här är första delen av en serie sammanfattningar av de frågor jag tagit upp under året och de debatter som förts här.

PR-BYRÅERNAS HEMLIGHETSMAKERI
Några av de mest lästa inläggen under året som gick handlar om PR-byråernas inflytande på det offentliga samtalet, vilket blev högaktuellt i och med att Göran Persson började jobba för JMK. Ingen som läser bloggen kan väl undgå att notera att jag är starkt kritisk till hur PR-byråerna försöker manipulera opinionen. Deras agenda ligger påfallande ofta i synk med konservativa värderingar vilket säkert bidrar till min motvilja, men framför allt anser jag att man bör kräva större insyn i deras verksamheter (vilket nu också EU-kräver), och att hemlighetsmakeriet i den offentliga sfären hotar demokratin.

Inlägg:
Isitts intressanta blå lista
Politikens reklamifiering ett hot mot demokratin
Mer insyn i Lobbyisternas verksamhet

ANTI-AMERIKANISM
Anti-amerikanism har varit ett omdiskuterat begrepp under några år. Men vad betyder det egentligen och vad är det man är emot? Nedanstående postningar är mitt inlägg i debatten.

Inlägg:
Anti-amerikanska känslor
Mer om anti-amerikanska känslor


EN NY FRONT I KRIGET MOT TERRORISMEN

Ett av de nya etnisk-religiöst färgade krig som pågått under året är det somaliska inbördeskriget som förts mellan en Islamistisk rörelse, krigsherrar, en väst-stödd regering och den Etiopiska armén. Islamisterna skapade ett tag lugn i krigsherre-styrda Mogadishu men i januari drevs islamisterna ut ur huvudstaden varpå USA satte in bombflyg för att ta kål på de flyende soldaterna. Dessutom visade det sig att det fanns svenska intressen i kriget i form av Carl Bildts engagemang i Lundin Oil. Kriget pågår alltjämt. Den soppa som kriget mot terrorismen är blir alltmer oätlig.

inlägg
USA slår till i Somalia
Mer av samma soppa, vår soppa

RASISM
Under januari tog jag upp rasism-begreppet i några inlägg, bland annat efter att ha fokuserat på rasism under valrörelsen och efter att ha läst George M Fredricksons bok på temat. En av bokens intressantare delar jämför Jim Crow-lagarna i USA:s sydstater med Nazisternas Nürnberglagar.

Inlägg
Rasismens problemformuleringspriviliegium
Mer om rasismbegreppet, Del 2

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

2 reaktioner till “Årskrönika – en genomgång av 2007 års bloggande”

Kommentarer är stängda.