Domedagsrapport eller glädjebesked?

DN basunerar ut att en ny larmrapport i frågan om riskerna med klimatförändringarna är ”skrämmande och apokalyptisk”. Det handlar om den s.k. Stern-rapporten, som gjorts på uppdrag av den Brittiska regeringen. Den diskussion som fördes om rapporten på BBC World Service RAdio i förrgår hade dock en lite annorlunda ton. Debattörerna menade, nästan i glädje, att den här rapporten var den första som faktiskt skulle kunna få företagsvärlden, och USA:s regering, att svänga i frågan och inse att kostnaderna för att inte göra något kan bli bra mycket högre än att tuffa på i samma gamla vanliga takt. Det finns i rapporten också en prislapp på vad det skulle kosta att ”fixa” problemet: 1% av världens samlade BNP. BBC-folket intervjuade en amerikansk politiker (?) som menade att mycket redan görs på delstatsnivå för att bekämpa utsläpp av fossila bränslen och en inbjuden snubbe från Shell utbrast att teknologin för att satsa på förnyelsebara energikällor redan finns och att det bara handlar om politisk och ekonomisk vilja för att man skall kunna fixa problemet. Enstämmigheten var slående. Så har storkapitalet och världens politiker plötsligt blivit ”gröna”? Knappast. Bör man ändå uppmuntra ett paradigmskifte i klimatfrågan och det påstådda skiftet mot ett ”fossilbränslesnålt” samhälle? Självklart! Men, det ger inte jättarna carte blanche. Det sonar inte gångna brott och det leder inte nödvändigtvis till ett grönare samhälle. Klimatfrågan är ändå bara en liten pusselbit i den planet-destruktion som vi håller på med och jag tror aldrig att jättarna någonsin kommer att gå med på att se sina vinster naggade i kanten, vilket skulle bli fallet om man verkligen började att ta seriöst på problemet, betalade de skador de åsamkar på miljön och började att arbeta för ett hållbart, grönt företagande. Klimatfrågan får därmed inte heller bli den ”fix” för planeten som gör att all annan ”ogrön” verksamhet hamnar i bakgrunden.

Andra bloggar om: , , , ,

Gläd er, snart går klädpriserna upp!

Och vad är det att glädjas åt, kanske den budgetmedvetne shopparen frågar sig. Låt mig förklara. I Bangladesh utbröt i maj i år en omfattande vild strejk bland textilindustriarbetare som spred sig snabbt till hela landet och till slut kom att omfatta arbetare i cirka 4000 fabriker. Striden var en kamp för högre löner och bättre arbetsförhållanden och eftersom Bangladesh får 80% av sina exportinkomster från textilindustrin som opererar i så kallade frihandelszoner så kan ni lätt förstå att det inte handlade om någon liten konflikt. Den var dessutom hård. 16 fabriker brändes ned under protesterna. Flera människor dog av polisvåld.

Men protesterna fick resultat. Innan konflikten var minimimånadslönen för en okvalificerad textilarbetare cirka 90 kronor, en lönenivå som legat fast sedan 1994. I juni tillsatte Bangladeshs Regering en minimilön-utredning. Och sedan dess har fabriksägarna gått med på en höjning av minimilönen till 130 kronor i månaden vilket verkar vara det som gäller just nu, även om arbetarna kräveren höjning till ca 300 kr i månaden vilket motsvarar inflationshöjningen sedan 1994. Men inte nog med detta. Vi vet alla hur globaliseringen fungerar. Om inte företagen får de lägsta priserna så flyttar de någon annanstans. Det rapporteras att Bangladesh regering nyligen lyckades få försäkringar från flera av sina största kunder, som t.ex. GAP och Wal-mart att godta en höjning av klädpriserna med 10-20%, och detta är glädjande även om höjningen kunde varit större.

GAP och Wal-Marts godtagande av priserna visar att globaliseringens mekanismer inte nödvändigtvis gäller om arbetarna är så välorganiserade som i Bangladesh, och strejkerna så omfattande så att de riskerar att kasta ett helt land till katastrofens brant. Att det skall krävas att 16 fabriker bränns ned för att det skall hända känns bara ledsamt och man kan fråga sig hur lång tid det skall ta innan nästa lönehöjning. Globaliseringsförespråkare som Johan Norberg brukar hävda att globaliseringen höjer hela länder ur fattigdom. Andra, som Ted Trainer, menar att det kanske stämmer men att det kommer att ta hundratals år för några få länder att nå vår nivå med den här takten.

Räkneexperiment: om cirka 100 år är Bangladesh textilarbetare uppe i en lön på ca 1400 kr i månaden med den här takten.

Länkar
Yahoo News: Firms agree to higher Bangladesh garment prices
DAily Star: Tk 3,000 minimum wage for RMG sector suggested
Libcom: Garment workers revolt in Bangladesh

Andra bloggar om: , , , , ,

Om arbetarrörelsens koma i globaliseringsfrågan

Så när vi ändå håller på att diskutera rasism så är det då kanske dags att ta upp också vänsterns rasism, eller kanske snarare klassism, som utlösts av den i särklass viktigaste frågan i valet som jag ser det, den om arbetslösheten. Just nu pågår en mycket intressant diskussion om detta på Johan Sjölanders blogg som kan rekommenderas. Rasism bland arbetare är inget nytt fenomen i industrialismens historia. Jag skulle säga att rasism alltid riskerar att frodas när resurserna är knappa och olika befolkningsgrupper tvingas konkurrera med varandra om jobb och mark. Jag kommer osökt att tänka på den rasism som vita arbetare utävade mot indianer, asiater och svarta vilket Howard Zinn berättar om i sin bok om det amerikanska folkets historia. Den internationella solidariteten dyker visserligen upp på scenen på riktigt under dekolonialiseringen, men under en tid när ekonomin i väst är god, och arbetslösheten tämligen marginell. Invandringen från tredje världen har inte heller riktigt tagit fart. Immanuel Wallerstein brukar beteckna 1968 som slutet på de goda efterkrigsåren och början på den långa recessionskurva som vi nu befinner oss i. Och där någonstans börjar också globaliseringen att få genomslag.

Jag skulle inte säga att dagens arbetarrörelse och socialdemokrati är uttalat rasistisk, men rörelserna står inför ett dilemma, som lätt lockar fram restriktiva åtgärder i invandringsfrågor. Sossarna och facket har målat in sig i ett hörn där de bara kan se hur deras solidaritetsbygge raseras bit för bit. Vad är då dilemmat? Företagsflyttar av produktion till låglöneländer bidrar till fenomenet job-less growth. Mer vinster kommer in, men det skapas inga nya jobb. Företagen får högre vinster och staten mer utgifter. Facken verkar vara så förlamade inför den här situationen att man verkar ha stängt in sig i en skyddande bubbla, och gått i koma bakom klassbarriären, där man inväntar polska pigor och afrikanska gästarbetare med skiftnycklarna i högsta hugg. Högern säger att lösningen är att minska arbetsgivaravgifter, införa låglönejobb, sämre villkor för studenter etcetera. Och de blir inte motsagda!

Lösningen som jag ser det är inte nödvändigtvis att sänka svenska löner, utan att höja lönerna i låglöneländer, och att göra Svenska företag ansvariga för de arbetare de använder sig av i Pakistan, Kina och Indonesien. Och nu pratar jag inte om några flimsiga csr-program eller certifikat utan om lagstiftning. Rätt och slätt. Redan i dag pågår protester i Kina och Pakistan mot de usla lönerna, protester som vi aldrig hör talas om. De enda som verkar bry sig är den globala rättviserörelsen som gång på gång avslöjar miserabla förhållanden för arbetare i sweatshops och lyckas få företag att införa bättre arbetsförhållanden. Socialdemokraterna är så rädda för att irritera företagen att de hellre väntar ut katastrofen än att förbereda både arbetare och företag på tuffare tider. För katastrofen kommer. När kinesiska arbetare börjar att få bättre löner, så är det slut med billiga plastbaljor till folket.

Så vad väntar ni på, Sveriges arbetarrörelse? Ut och demonstrera och strejka för att era kinesiska och indonesiska kollegor skall få bättre betalt för sitt arbete!

Jag har skrivit om detta förut.

Andra bloggar om: , , , , ,

Argument för fri arbetskraftsinvandring

Agenda hade ett bra reportage förra söndagen om de desperata människor som nu försöker att ta sig till Spanien via kanarieöarna på Afrikas västkust i små båtar. Det är en resrutt som är behäftad med stora risker för de som ger sig ut på den och stora umbäranden för de som når fram. Bara under några dagar omkring den 25 maj kom 880 båtflyktingar till öarna, och hur många som dött till havs är okänt men jag någonstans har jag läst att man beräknar att ungefär två tusen människor fått sätta livet till i sina försök att ta sig förbi gränserna till fästning Europa, bara under det senaste året. Om inte förhållandena i hemländerna förändras eller vi gör någonting drastiskt så kan likhögarna bara komma att växa under den kommande tioårsperioden och leda till ytterligt svåra konfrontationer längsmed EU:s gränser. Är det verkligen så vi vill ha det frågar jag mig? Vill vi ha ett Europa som liknar ett omvänt Östtyskland där taggtråd, krypskyttar, hundar och minfält hindrar ”horderna”? Det senare alternativet kommer aldrig bli moraliskt försvarbart i Europa hur mycket de högerexterma än önskar det, men om dödstalen stiger dramatiskt så kommer många politiker också känna sig nödgade att agera. Än så länge kan de ignorera flyktingströmmarna.

Är fri arbetskraftsinvandring ett alternativ? Vissa debattörer på högerflanken hävdar att det är det bara om vi får ett genuint nyliberalt samhälle, dvs med en minimal stat och helt fria flöden av varor och tjänster. En poäng finns det i resonemanget eftersom man knappast kan kalla ett samhälle nyliberalt om inte också arbetskraften är tillåten att röra sig helt fritt. Men att påstå att det är den enda lösningen är en absurditet med ideologiska skygglappar.

De inbjudna gästerna till Agenda visar tvärtom på helt andra förhållanden, nämligen att en fri arbetskraftsinvandring leder till större tillväxt och fler arbeten, genom att fler arbetsföra personer sätts in i produktionen i ett åldrande Europa. Ja man skulle till och med kunna tolka deras inlägg så att vi kommer att behöva öppna gränserna för att överleva i konkurrensen med de nya storekonomierna i Asien. Oavsett om man vill ta till tillväxtargumentet eller ej, så ser jag riskerna för en humanitär katastrof torna upp sig, om gränserna stängs till ytterligare och arbetskraftsinvandringen stryps. Det handlar inte bara om att vi riskerar att få flyktingläger med miserabla förhållanden i nordafrika utan om att de livsnödvändiga bidrag som invandrarna skickar hem till sina familjer stryps. Enligt Agenda skickar invandrare världen över varje år dubbelt så mycket pengar hem som världen ger i bistånd. På Fillippinerna lär dessa bidrag omfatta cirka 10% av BNP. Man behöver inte heta KG Hammar för att förstå vilka konsekvenser en strypning av dessa bidrag kan få.

EU måste ta tag i flyktingfrågan. Även om helt fri invandring kanske inte är möjlig så bör ett nytt och mer liberalt regelsystem för arbetskraftsinvandring skapas. Man kan börja med en flyktingamnesti, men jag tror att den enda lösningen på längre sikt är att EU börjar att arbeta mer konsekvent för ett större välstånd i Afrika.

mer om detta:
All Africa News
NY Times

Bild: Demonstration av immigranter i Treviso, Italien

Andra bloggar om: , , , ,

The Yes Men slår till igen!


Och så har the Yes Men varit i farten igen! Jag brukar aldrig få mail från Haliburton, men i förra veckan trillade det ner ett i min inlådda och jag fattade nästan direkt vad det handlade om. Den internationella nät-konst-aktivist-gruppen The Yes Men har råddat runt i företagsvärlden igen. Den här gången stod det amerikanska storföretaget Haliburton i skottgluggen. Vid en konferens med namnet Catastrophic Loss i Florida den 8-9 maj så presenterade två medlemmar en produkt de kallar Survivaball som skall skydda företagsledare i händelse av katastrof orsakad av klimatförändringar. En märklig skapelse måste jag säga! Ta själva en titt på theyesmen.org eller haliburtoncontracts.com.

The Yes Mens strategi är väldigt enkel. Köp en domän som innehåller ett storföretags namn (haliburtoncontracts eller dowethics), gör en ripoff på företagets hemsida. Kom upp med ett koncept som företaget skulle kunna köpa som samtidigt kan utgöra en effektiv kritik. Det kan vara en produkt eller en mjukvara. Vänta på att inbjudningar till olika konferenser skall trilla in via hemsidan och delta sedan i konferenserna för att presentera produkten.

För Dow corporation har the Yes Men blivit ett gissel. Min favorit är när gruppen blir inbjuden att till BBC som representanter för Dow Corp. via fejkhemsidan dowethics.com och ”avslöjar” live på BBC att Dow tänker erbjuda offren för Bohpalkatastrofen ersättning (något det riktiga Dow aldrig gjort), varpå BBC-mannen tappar hakan. När bluffen avslöjas så är skadan redan skedd varpå Dow-aktien rasar.

…in late November 2004, an invitation arrived at the 2002 website, neglected since. On the 20th anniversary of the Bhopal disaster, ”Dow representative” ”Jude Finisterra” went on BBC World TV to announce that the company was finally going to compensate the victims and clean up the mess in Bhopal. The story shot around the world, much to the chagrin of Dow, who briefly disavowed any responsibility as per policy. The Yes Men again helped Dow be clearer about their feelings.

Med humor och uppfinningsrikedom kan man komma ganska långt in i maktens korridorer för att levera sin kritik.

Bild från Wikipedia

Andra bloggar om: , , ,

Vad gör staten när medborgarna börjar ställa krav på företagsetik?

Anonym aka nickname aka icke-anonym, d.v.s han/hon/den/det som aldrig håller sig till ämnet och vars kommentarer jag tar bort var och varannan gång eftersom de mest länkar till dennes egna inlägg på mediekritik, lyckas trots detta nästan alltid att servera några utmärkta länktips. Den här gången två länkar till filmen The Corporation, som jag inte sett förut. Informationclearinghouse har hela filmen i litet format medan google video har en del av filmen i lite bättre upplösning. Den går säkert också att ta ned som bittorrent. Filmen sammanfaller väldigt bra med min ambition att skriva mer om den skenande företagsvärlden, idrottsekonomin och den nya trenden med corporate social responsibility som dissades hårt av investmentgurun Mats Qviberg i Svenskan för någon vecka sedan. Företagare skall vara företagare och inget annat, är hans ståndpunkt. Företag skall göra det man är bäst på (dvs i princip allt, numera) och något störande element som etik får inte vara en pinne i ekrarna. Företagare skall med andra ord inte lyssna på någon som helst opinion, och tydligen inte heller uppvisa några som helst mänskliga drag.

Man kan tycka vad man vill om etiska fonder och annan kosmetisk upp-piffning av diverse produkter, men faktum är att bara det att debatten om företagens etik nu förs på många fronter, att förslag som CSR – certifiering diskuteras och konsumentmaktmedel som fairtrade hotar göra skillnad för företagens vinster, är ett tecken på att den snedbalans mellan företagens makt och de kontrollmekanismer som borde vara på plats (inte bara föra vinsterna tillbaks till medborgarna utan också rätta till de enorma klyftorna mellan fattiga och rika länder globalt) är på väg att tippa tillbaka. Staten har sedan länge värnat om storföretagandet eftersom det blivit det enda sättet att generera den välfärd man tror att majoriteten av medborgarna vill ha. Nu är det i stället medborgarna som börjar ställa krav på att företagen skall ta större ansvar. Frågan är hur statsmakten tänker förhålla sig till det?

Mats Qviberg har själv ett bra svar: ”Om man tar ropen efter mer etik på allvar måste vi nämligen stöpa om företagens roll i samhället”. Exaktamente!

Andra bloggar om: , , , , ,

Hur ser marknadsliberalismens humanitära praktik ut?

Nu verkar oljedealen mellan oljebolaget CITGO, som ägs helt av det statliga Venozelanska oljebolaget, och stadsdelen Bronx i New York vara klar. Tre icke-kommersiella fastighetsägare kommer att vara först ut att prova pilotprojektet som innebär att de kommer att få köpa Venezolansk olja till 40% rabatt. Överskottet skall användas för att sänka hyror och göra förbättringar för de boende. Veneuelas president Hugo Chavez träffade kongressledamoten Jose Serrano i september och de två började förhandla utifrån Chavez erbjudande om att leverera billig olja till USAs fattiga.

Det här kan verka vara en ganska marginell affärsuppgörelse, men den har i mitt tycke en ganska speciell innebörd. Att en av den sittande USA-administrationens stora ideologiska fiender kan hjälpa fattiga bostadsområden i USA utan att möta några större hinder är ganska anmärkningsvärt. Venezuela levererar mycket olja till USA som världens femte största oljeproducent och därför finns naturligtvis inget embargo mot en sådan import. Bush måste helt enkelt svälja förtreten och se på medan Chavez låter CITGO agera hjäporganisation. Samtidigt skräder inte Serrano orden när det gäller andra oljebolags tystnad: “We are truly grateful to CITGO and the Venezuelan people for their generosity. It is absolutely shameful that no American oil company has similarly stepped forward to help communities struggling with high energy costs during the winter heating season, especially in view of their record profits these last months.”

I skenet vad som är möjligt för ett statsägt företag som CITGO att göra så framstår marknadsliberalismen som en djupt inhuman ideologi med en mycket stor brist. Den enda mekanism för att skapa välstånd som man brukar höra talas om är att maximera vinsterna och öka tillväxten. Så länge som statsmakten har något att säga till om är det väldigt enkelt för marknaden att hävda att det går, utan statsmakten är jag övertygad om att vi skulle leva i ett totalitärt och förmodernt samhälle,i alla fall så som marknaden fungerar i dag. Säg att nu inte staten fanns, vilken typ av mekanism skulle företagen använda för att undvika att folk gick under? Om folk går under börjar man nämligen agera för att överleva vilket kan innebära social oro, upplopp och organiserad kriminalitet. Jag vill nämligen hävda att om man är seriös med att diskutera marknadsliberalism så måste man också ge sig in i att försöka formulera de frågor som vänstern traditionellt befattar sig med. Hur ser marknadens humanitära praktik ut?

Bild: wikipedia (licens: GNUFDL)

Till försvar för den symboliska ekonomin

Tillväxtjakten ifrågasätts nu på SvD brännpunkt av Sven-Åke Larsson, Fredrik Bjärnesand och Birger Mattson även om de anlägger en rätt omständlig vinkling: att tillväxtekonomin skulle vara en anledning till utbrändhet. Jag tycker ändå att det var på tiden att temat fick lite utrymme i konservativ medias flaggskepp och vill göra några tillägg.

Man skulle kunna säga att vi har en industri, tjänstesektor och statlig förvaltning som förväntas generera mervärde till oss medborgare: arbetare som företagsledare. En garant för att det mervärdet inte sjunker är att tillväxten bibehålls, eller helst ökar. Med ständigt ökad tillväxt genereras nya vinster för stat och näringsliv som kan omsättas i konsumtion och export, vilket i sin tur garanterar fortsätt tillväxt. Detta är på sätt och vis den klassiska ekonomiska principen för OECD-länderna, den princip som välfärdsstaten strävar mot och som den kan gå ganska långt för att försöka uppnå.

Den vanlige medborgaren i Svea rike följer tillväxtens dogm på flera olika sätt. Det viktigaste av dessa är genom att konsumera. För att kunna köpa dyra kapitalvaror och bostäder så tar man lån. För bli beviljad lån måste man kunna klara av att betala av dem, d.v.s ha ett fast arbete eller annan kreditvärdighet. Runt detta växer en kultur fram där de materiella tillgångarna blir fetischer, ett bevis på att man är en vinnare, eller i alla fall normal. Kulturen påbjuder inte att man skall bli rik, det är inte den ekonomiska framgången i sig som räknas. Det som räknas är att man har ett välbalanserat, ”normalt” välstånd. Den ekonomiska framgången är däremot legio för entrepenörer och företag, med några få undantag. Staten förväntas balansera dessa förväntningar.

Vad jag tror folk inte förstår är att det finns miljoner människor som frivilligt lever utanför detta system, och som ser tillväxt i första hand i immateriella termer. Tillväxtdogmen sitter i så hårt hos flertalet att blotta tanken på att någon vill leva utanför den är en otänkbarhet, som ett slags perverterad livsform. Därför blir också domen hård mot de personer som valt att göra det, och de klarar sällan av att leva sida vid sida med det normala samhället utan söker sig till egna samhällen eller till den urbana miljöns anonymitet. Av det följer i sin tur att anklagelserna för perversion hårdnar ytterligare. Jag tror detta är en av anledningarna att F! drabbats så hårt av allmänhetens och medias dom.

Hur kan man då leva utan krav på ständig materiell tillväxt? Massor med människor arbetar ideellt i olika föreningar, eller politiskt. Folk som arbetar med kultur förväntar sig sällan att få tillräckligt betalt för det jobb man lägger ned. Många djupt religiösa människor är asketer, många humanister likaså. Vissa går till och med så långt att de bosätter sig i speciella så kallade Intentional Communities, ett slags byar med speciella filosofier eller tankesätt, med egna ekonomier, som inte är baserade på den traditionella tillväxtekonomin. I Sverige finns kanske inte så många av dessa byar, men i England och Italien är det ganska vanligt, för att inte tala om USA och Australien. Christiania i Köpenhamn är ett exempel i Norden. Dessa byar är inte mer sekteristiska än vilken svensk småstad som helst.

Ekonomierna i dessa samhällen är ofta byteshandel snarare än traditionella ekonomier. Hur mycket de omsätter varje år räknat i US Dollar är oklart men det lär säkert vara miljarder. Bland annat skall Ryssland ha drivits av ett så kallat LETS-system under det år som övergången från Sovjetunionen skapade kaos i den vanliga ekonomin, så att folk skulle kunna byta till sig bröd mot tjänster. Visst finns det kanske ett visst krav på tillväxt i så måtto att man måste se till att alltid kunna överleva, men ekonomin är inte fixerad vid att skapa ständigt högre förtjänster.

Ett annat sätt att prata om kapital är att använda begreppet kulturellt kapital, vilket är ett begrepp som användes av den berömde Franske sociologen Pierre Bourdieu som avled 2002. I hans klassiska koordinatsystem finns två kapitalaxlar. En horisontell som beskriver mängden ekonomiskt kapital och en vertikal som beskriver mängden kulturellt, eller symboliskt, kapital. Sedan har han jämfört hur olika yrkesgrupper fördelas i koordinatsystemet, ofta baserat på deras ”smak”. Man skulle kunna säga att vårt samhällssystem i huvudsak är inriktat på utveckling på den horisontella axeln, men det kulturella kapitalet är ingen fiktion, det är bara det att de flesta inte vet att det är just ett kapital. När jag försökte förklara det här med kulturellt kapital för en ekonom en gång så tittade han på mig några sekunder som om jag var något odefinierbart från en yttre planet och fortsatte sedan att prata på om aktiemarknaden.

Som jag förstår det är skribenterna ute och fiskar efter att den symboliska delen av ekonomin måste kunna lyftas fram i det offentliga livet, men de vågar inte riktigt tala klarspråk. Det är synd, men förståeligt, för det är oerhört kontroversiellt i dag att påstå att vinstintresset inte behöver vara samhällets motor.

Bilden nedan är en gravt förenklad version av Bourdieus koordinatsystem.

Tidigare artiklar om tillväxt och ekonomi:

http://kommentera.blogspot.com/2005/10/r-tillvxtekonomi-frenligt-med.html
http://kommentera.blogspot.com/2005/07/kpprtt-t-guangdong.html
http://kommentera.blogspot.com/2005/09/erixon-norberg-och-den-demokratiska.html
http://kommentera.blogspot.com/2005/09/nyliberalismens-utopiska-renhetsiver.html
http://kommentera.blogspot.com/2005/09/johan-norberg-och-reformeringen-av.html
http://kommentera.blogspot.com/2005/10/frhllandet-mellan-jmlikhet-och-tillvxt.html

Förhållandet mellan jämlikhet och tillväxt

Äntligen sägs det i liberal media! Det kan lika vara så att ökad jämlikhet kan bidra till högre tillväxt snarare än tvärtom. Visserligen sägs det i en debattartikel i SvD av biståndsminister Carin Jämtlin och Världsbankens chefekonom François Bourguignon, men ändå. Skribenterna, som refererar till Världsbankens nyligen publicerade rapport om utvecklingen i världen, Equity and Development 2006, menar att det lika gärna kan vara så att en utjämning av klyftor i ett fattigt samhälle kan bidra till ökad produktion och därmed ökad tillväxt. Undermeningen är att krav på ekonomisk tillväxt som det enda incitamentet för välstånd för dessa länder snarare riskerar att hålla dem kvar i fattigdom. I princip handlar det om att ge de allra fattigaste länderna en möjlighet att överhuvudtaget skapa möjligheter för inhemsk produktion. Detta resonemang är förstås inte någon nyhet för den globala rättviserörelsen men det är skönt att någon bemöter den liberala ståndpunkten på dess hemmaplan. Jag har skrivit om förhållandet mellan bistånd och tillväxt tidigare.

”Rapporten hävdar att jämlikhet och tillväxt i det långa loppet kompletterar varandra. Större jämlikhet främjar större välstånd. Det finns två huvudorsaker till att jämlikhet är bra för tillväxten. För det första hämmar brist på möjligheter initiativkraften och berövar samhällen vissa av deras medborgares begåvning och ansträngningar. För det andra är jämlikhet bra för tillväxten eftersom samhällen med jämlikare fördelning av resurser för det mesta har rättvisare politiska system, där en majoritet av medborgarna och inte bara en elit direkt eller indirekt deltar i samhällets beslutsfattande”.

/…/

Vi anser att jämlikhet åter måste föras in i samtalen och åtgärderna för minskning av fattigdom och för ekonomisk utveckling. Jämlikhet har en betydelse inte bara för sin egen skull utan också för skapandet av en dynamisk, nyskapande och effektiv ekonomi både på nationell och global nivå.”