Amerikansk informationsteknik i jihadisternas tjänst


Sent i går natt så hittade jag till en ”blogg” på blogspot som används för att pumpa ut pressmeddelanden av Mujahedeen Shura (Motståndskämparnas råd), där numera det så kallade Al-Quaida i Irak ingår. Eftersom bloggen redan anmälts som olämplig fann jag det för gott att spara ner informationen. Pressmeddelandena listar bland annat de hundratals attacker som motståndsrådet genomfört bara under den senaste månaden och innehåller länkar till propagandavideos. Informationen visar helt klart på deras kapacitet. Informationens äkthet må vara svår att bevisa men det är inte heller min poäng. Snarare vill jag peka på det paradoxala i att det faktiskt är amerikansk (och från början militär) teknik som nu används av jihadisterna för att sprida deras budskap. Det handlar inte bara om blogspot utan om massvis av ”web2.0” tjänster. Ovanstående videostill, som visar ett attentat utfört av rådet, hittade jag till exempel på YouTube där man framför allt kan hitta massor med videosekvenser inspelade av amerikanska militärer. En sajt som publicerar jihadisternas videos för att balansera västmedias snuttifierade bild av kriget är Terroristmedia.com. Sedan har vi sajter som Ogrish.com som samlar de mest våldsamma videoklipp man kan hitta på nätet i en salig röra där bilolyckor samsas med filmade mord, halshuggningar och krigsscener, och jihadisternas egna hemsidor som för en ständig katt och råtta-lek med pro-amerikanska nätaktivister och myndigheter.

Baudrillard kunde hävda att det första Gulfkriget aldrig ägde rum eftersom medias tillgång till kriget var begränsat till skakiga IR-bilder. Så är inte längre fallet. Snarare är revolutionen i högsta grad televiserad och det är tjänster som blogspot, youtube och andra tjänster som används för att sprida det revolutionära budskapet rakt in i västvärldens sovrum. Det som gör informationen svårtolkad och fragmentiserad är bristen på ett kultrellt ramverk som kan förklara och tolka innehållet i dessa propagandavideos. Många sajter och videos är för det första på arabiska och uppenbarligen ämnade för att rekrytera nya soldater eller visa för hemmaopinionen. För det andra tar västs media inte i dessa dokument med tång trots att de skulle kunna visa hur kriget faktiskt ser ut på marken. Kanske gör man det inte därför att man inte kan kolla källorna, eller för att man av princip inte vill bli ett propagandaverktyg, men jag tror att det framför allt är därför att vi vill att den amerikanska bilden av kriget skall vara den förhärskande och att alla detaljer som rör jihadisterna därför måste vara oskarp och omfattningen av deras förstörelse okänd.

Andra bloggar om: , , , , ,